สพฐ.เปิดกว้าง รร.ขอเปิดสอนแบบ Onsite ได้แม้อยู่ในจังหวัดสีแดงเข้ม

3054

สพฐ.เปิดกว้าง รร.ขอเปิดสอนแบบ Onsite ได้แม้อยู่ในจังหวัดสีแดงเข้ม

สพฐ.เปิดกว้าง รร.ขอเปิดสอนแบบ Onsite ได้แม้อยู่ในจังหวัดสีแดงเข้ม
สพฐ.เปิดกว้าง รร.ขอเปิดสอนแบบ Onsite ได้แม้อยู่ในจังหวัดสีแดงเข้ม

สพฐ.เปิดกว้าง รร.ขอเปิดสอนแบบ Onsite ได้แม้อยู่ในจังหวัดสีแดงเข้ม

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้ต้องจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ทำให้เด็กได้รับความรู้ไม่เต็มที่นั้น ในส่วนของการประเมินผลการเรียน หรือจัดสอบเพื่อเลื่อนชั้น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ย้ำกับโรงเรียนต่าง ๆ ว่า การประเมินผลการเรียนเพื่อเลื่อนชั้น ยังคงต้องมี แต่ให้ปรับยืดหยุ่นตามสถานการณ์ ไม่มีการสอบวัดความรู้ตามเนื้อหาการเรียน แต่อาจใช้การประเมินผ่านใบงาน หรือยืดหยุ่นตามบริบทของพื้นที่ เช่นเดียวกับการเรียนในภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนก็ต้องยืดหยุ่นจัดการเรียนการสอนได้ตามสถานการณ์

โดย สพฐ.ให้สถานศึกษาเป็นผู้ตัดสินใจการจะเปิดหรือไม่เปิดสอนยังสถานศึกษา โดยการตัดสินใจต้องได้รับการยอมรับจากชุมนุมเป็นอันดับแรก จากนั้นต้องขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดเป็นผู้อนุมัติ และโรงเรียนต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุข

“ตอนนี้มีสถานศึกษาหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีแดงเข้มแต่ในชุมนุมไม่มีการระบาดของโควิด-19 และถือว่าเป็นสีเขียวอยากจะเปิดการเรียนการสอนที่สถานศึกษา หรือ Onsite โดยความร่วมมือกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมนุม และ อสม.เข้ามาดูแลเพื่อให้บุตรหลานได้กลับมาเรียนยังสถานศึกษา

ซึ่งขณะนี้ สพฐ.ได้รับรายงานว่ามีสถานศึกษาในลักษณะนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เช่น สถานศึกษาในจังหวัดเชียงราย ก็ดำเนินการไปแล้ว หรือแม้แต่จังหวัดน่าน ที่สถานศึกษาแต่ละแห่งอยู่ห่างไกลกันก็ดำเนินการในลักษณะดังกล่าวแล้ว ยืนยันว่า สพฐ.ไม่มีนโยบายเดียวให้โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศปฏิบัติเหมือนกันหมด แต่ให้ดูความเหมาะสมกับบริบท และความต้องการของแต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลสพฐ.เปิดกว้าง รร.ขอเปิดสอนแบบ Onsite ได้แม้อยู่ในจังหวัดสีแดงเข้มจาก At_HeaR ข่าวจริงเข้าหู