สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน

6913
สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน
สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม มีตัวช่วยครูและนักเรียน มาฝากคุณครูและผู้ปกครองทุกท่าน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดทำ คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ obec content center สำหรับเป็นตัวช่วยนักเรียนและครูเรียนรู้อยู่ที่บ้าน วันนี้ ครูอัพเดตดอทคอม จึงจะพาคุณครูผู้ปกครองนักเรียนไปรู้จักกับ คลังสื่อการเรียนรู้สำหรับเรียนออนไลน์ของสพฐ obec content center กันค่ะ

คลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) หรือ OBEC Content Center คือ โปรแกรมสำหรับให้บริการเผยแพร่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์แก่นักเรียน ครู ศึกษานิเทศ และบุคลากรทางการศึกษา รองรับการเข้าถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์จำนวน 7 ประเภท ได้แก่ แอพลิเคชั่น, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
(Pdf, ePub), วีดิทัศน์ (Mp4), รูปภาพ (Jpg, Png), เสียง (Mp3), สื่อมัลติมีเดีย (Flash)และ งานวิจัยทางการศึกษา สามารถใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต) ที่รองรับระบบปฏิบัติการ iOS เวอร์ชั่น 8.0 ขึ้นไปหรือ Android เวอร์ชั่น 4.3 ขึ้นไป หรือ Windows เวอร์ชั่น 8.1 ขึ้นไป

สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน
สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน

OBEC Content Center  ชุดโปรแกรมและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ครบวงจรที่ครอบคลุมประเภทเนื้อหามากที่สุด และรองรับการใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ ประกอบด้วย 5 ส่วน

สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน
สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน

Authoring Tool (AT): สร้างและอัปโหลดเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ 
เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบไฟล์ ePub และอัปโหลดไฟล์ ePub เข้าสู่ระบบ สามารถแทรก ตาราง ภาพ เสียง วีดิทัศน์ วัตถุ 3 มิติ แกลลอรี่พร้อมทั้งเชื่อมโยงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์จาก Content Center ได้ ซึ่งโปรแกรมจะติดตั้งพร้อมโปรแกรม ePub Reader สำหรับใช้ในการเปิดอ่านไฟล์ ePub เพื่อใช้ในการเรียนการสอน งานสำนักงาน หรืองานอื่น ๆ ได้

สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน
สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน

Content Verification System (CVS): ตรวจสอบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
เป็นระบบที่ใช้ในการตรวจสอบและกลั่นกรองเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ตามหมวดหมู่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น และระบบทศนิยมดิวอี้ ก่อนที่จะเผยแพร่ผ่าน Content Center

สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน
สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน

Content Center (CC): ใช้งานเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
แอปพลิเคชันสำหรับเข้าถึงและใช้งานเนื้อหาอิเล็ทรอนิกส์ใน 8 ประเภทเนื้อหา ประกอบด้วย หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แอปพลิเคชั่น วีดิทัศน์ เสียง ภาพ ข้อสอบ เทมเพลต และแฟลชมัลติมีเดีย รองรับการค้นหาและการกรองเนื้อหาตามหมวดหมู่เนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง 3 หมวดหมู่ ได้แก่ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ระดับชั้น และระบบทศนิยมดิวอี้

สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน
สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน

Content Management System (CMS): บริหารจัดการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
ระบบที่ใช้ในการบริหารจัดการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีผู้ใช้ สิทธิการใช้งาน แดชบอร์ด รายงานต่าง ๆ จำนวนและสถานะของอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานผ่านชุดโปรแกรมและระบบคลังเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ หรือ OBEC Content Center

สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน
สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน

Local Content Server (LCS): ให้บริการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
ระบบที่ติดตั้งและให้บริการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายภายใน (LAN) โรงเรียน/หน่วยงาน สามารถอัปเดตเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ๆ เพิ่มเติมจากระบบส่วนกลางได้ และผู้ใช้งานสามารถใช้ Content Center (CC) เพื่อเข้าถึงเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ Local Content Server (LCS

สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน
สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน

โดย OBEC Content Center สามารถใช้งานได้ในหลากหลายระบบปฏิบัติการ ซึ่งในส่วนขององค์ประกอบ OBEC Content Center ทั้ง 5 ส่วนจะไม่ได้มีในทุกระบบปฏิบัติการ เช่น Content Center ใช้ได้ในทุกระบบปฏิบัติการ ดังภาพเลยค่ะ ซึ่งความสามารถในแต่ละระบบสามารถดูได้จากภาพด้านล่างเลยค่ะ

สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน
สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน
สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน
สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน

ไปดูกันเลยค่ะว่า OBEC Content Center ดียังไง โดย OBEC Content Center มีผู้ใช้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็น ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศึกษานิเทศก์ เนื่องด้วยความสามารถของระบบที่หลากหลาย ตอบสนองกับการใช้งานโดยเฉพาะในปัจจุบันที่ยังไม่สามารถเปิดภาคเรียนได้ OBEC Content Center จึงถือเป็นศูนย์รวมของคลังความรู้เนื้อหาต่างๆ ที่ดีทีเดียวค่ะ

สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน
สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน
สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน
สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน

นอกจากความสามารถของระบบทั้ง 5ส่วน ที่เด่นแล้ว OBEC Content Center ยังมีเนื้อหา ทั้งหมด ถึง 8 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ หนังสือ วิดีโอ รูปภาพ เสียง แอพ ข้อสอบ เทมเพลต แฟลช ให้เลือกเรียนรู้ ซึ่งถือว่าครบถ้วนและตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลมากๆค่ะ

สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน
สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน
สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน
สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน

คุณครู นักเรียนและผู้ปกครอง อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว อยากเข้าไปลองใช้งาน OBEC Content Center กันแล้วใช่ไหมคะ โดย OBEC Content Center สามารถเข้าใช้งานได้ถึง 4 รูปแบบ ได้แก่ แอพพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอนดอร์ย แอพพลิเคชั่่นบนระบบปฏิบัติการ IOS และเว็บไซต์

สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน
สพฐ.เปิดตัวแล้ว OBEC Content Center ตัวช่วยนักเรียน เรียนออนไลน์ อยู่ที่บ้าน

>เข้าใช้งาน OBEC Content Center<<

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหวังว่า บทความ สพฐเปิดตัวแล้ว OBEC Content Center เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านจะมีประโยชน์กับคุณครูผู้ปกครองและนักเรียนนะคะ ไว้พบกันใหม่หมดความน่าเกี่ยวกับวิธีการเข้าใช้งาน OBEC Content Center อย่างละเอียดในทุกระบบปฏิบัติการจาก ครูอัพเดตดอทคอม ค่ะ