สพฐ.เปิดศูนย์รับฟัง ความคิดเห็น การจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)

2814
สพฐ.เปิดศูนย์รับฟัง ความคิดเห็น การจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)
สพฐ.เปิดศูนย์รับฟัง ความคิดเห็น การจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)

สพฐ.เปิดศูนย์รับฟัง ความคิดเห็น การจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV)

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวสารจาก สพฐ. มาฝากครับ  ด้วย สพฐ. เปิดศูนย์รับฟัง ความคิดเห็น
การจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) ในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้นมา  เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารกับ ทุกท่าน ตั้งแต่ ผอ.สพท. ,รอง ผอ.สพท.,ผอ.โรงเรียน,ศึกษานิเทศก์ ,คุณครู ตลอดจนถึง  ผู้ปกครอง ครับ

โดยทุกท่าน สามารถติดต่อสอบถาม แสดงความคิดเห็น ในประเด็นต่างๆได้โดยตรง ผ่าน 2 ช่องทาง คือ
1. เว็บไซต์
http://covid19.innoobec.com/
2. facebook
https://web.facebook.com/obecfightcovid19

 

เรื่องที่น่าสนใจ…
สพฐ. แจ้ง การกําหนดมาตรการแบบเข้ม กับผู้แอบอ้างเพื่อหาผลประโยชน์ใน การจัดการศึกษา ในสถานการณ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒o๑๙ (COVID-19)
อบรมฟรี “โครงการเพิ่มศักยภาพครู ให้มีสมรรถนะของ ครูยุคใหม่สำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21” ด้วย โปรแกรม Zoom ระหว่าง 27 พ.ค.-10 มิ.ย.นี้
ช่องสัญญาณทีวี ทีวีดิจิทัล ทีวีดาวเทียม(KU-Band) ทีวีดาวเทียม(C-Band)  ในการรับชม การจัดการศึกษาทางไกล(DLTV) เริ่มออกอากาศ วันที่ 18 พ.ค. 2563 

ที่มา  ศูนย์รับฟังความคิดเห็น การจัดการเรียนการสอนทางไกล สพฐ.