Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วยรอบ 2 รับสมัคร 22-28 ก.ย.นี้ บรรจุทันที 8,000 อัตรา คาดมีผู้สมัครไม่ต่ำกว่าแสนคน

Advertisement

พฐ.เปิดสอบครูผู้ช่วยรอบ 2 รับสมัคร 22-28 ก.ย.นี้ บรรจุทันที 8,000
อัตรา คาดมีผู้สมัครไม่ต่ำกว่าแสนคน เผยเตรียมทำปฏิทินสอบบรรจุข้าราชการ
สพฐ.ปี 59 ทั้งปี

เพิ่มเพื่อน

นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.)
กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)
เห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 พ.ศ.2558
แทนอัตราว่างที่มีจำนวน 8,000 อัตรานั้น ขณะนี้
สพฐ.ได้กำหนดปฏิทินการสอบแข่งขันเรียบร้อยแล้ว

Advertisement

Advertisement

 • โดยประกาศรับสมัครสอบแข่งขันวันที่ 15 กันยายน 2558
 • รับสมัครสอบแข่งขัน
  วันที่ 22-28 กันยายน 2558
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขัน วันที่ 2
  ตุลาคม 2558
 • สอบภาค ก. ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป
  และความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และอุดมการณ์ของความเป็นครู
  มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานวันที่ 17 ตุลาคม
  2558
 • ภาค ข. ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 18 ตุลาคม 2558
 • สอบสัมภาษณ์ ภาค ค. ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ19 ตุลาคม 2558
 • ประกาศผลสอบแข่งขันวันที่ 27 ตุลาคม 2558

โดยคาดว่าจะมีผู้สมัครไม่ต่ำกว่า
100,000 คน หลังจากการสอบแข่งขันครั้งนี้
ในช่วงเดือนตุลาคมจะมีข้าราชการครูเกษียณอายุอีกประมาณกว่า 10,000 อัตรา
ซึ่ง สพฐ.ก็จะเรียกบรรจุจากบัญชีที่สอบได้ในครั้งนี้ด้วย

สำหรับการสมัครสอบครั้งนี้ ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงเขตเดียว
ห้ามสมัครซ้ำ และการออกข้อสอบภาค ก.
จะออกโดยมหาวิทยาลัยที่อยู่ในพื้นที่ตรวจราชการ 12 เขตพื้นที่ฯ ส่วนภาค ข.
และ ค. ให้เขตพื้นที่ฯ เป็นผู้ดำเนินการเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม
สพฐ.จะประกาศผลสอบให้ทันก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 2/2558
เพื่อไม่ให้กระทบกับโรงเรียนเอกชนที่อาจจะต้องหาครูใหม่ทดแทน

นายกมลกล่าวต่อว่า ในการสอบครูผู้ช่วยครั้งนี้
สพฐ.จะกำหนดหลักฐานการสมัครให้ชัดเจน โดยเฉพาะใบอนุญาตประเภทต่างๆ
ที่จะใช้ในการสมัครสอบครูผู้ช่วยรอบนี้ รวมถึงจะหารือกับคณะกรรมการ ก.ค.ศ.
ว่าจะมีการผ่อนผันให้ผู้ที่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสามารถสมัครสอบคัด
เลือกได้หรือไม่ เพื่อไม่ได้เกิดปัญหาเหมือนการสอบครั้งที่ผ่านมา
ที่พบผู้สอบผ่านจำนวน 130 คน แต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทั้งนี้ในส่วนการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวย
การสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา แทนอัตราว่างที่เหลืออยู่นั้น
ขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดสอบได้ เนื่องจากมีกรณีฟ้องร้องอยู่
โดยศาลจะแจ้งผลการตัดสินในวันที่ 11 สิงหาคมนี้
หลังจากนั้นจึงจะสามารถกำหนดปฏิทินการสอบได้ และ
สพฐ.จะดำเนินการจัดทำปฏิทินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งข้าราชการ
สังกัด สพฐ. ภาพรวมในปี 2559 ทั้งปี เพื่อแจ้งให้ครูและบุคลากรของ
สพฐ.ได้ทราบและเตรียมตัวล่วงหน้า ตามคำแนะนำของ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และเสนอให้
ก.ค.ศ.พิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป.

ขอบคุณที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

You might also like