สพฐ.เผยแนวทางการแก้ปัญหา หนี้สินครู

1281

สพฐ.เผยแนวทางการแก้ปัญหา หนี้สินครู

การดำเนินการเรื่องหนี้สินครู สพฐ.เผยแนวทางการแก้ปัญหา หนี้สินครู เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ฝากผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือ ผอ.สพท.ให้ดูแล ดังนี้

สพฐ.เผยแนวทางการแก้ปัญหา หนี้สินครู
สพฐ.เผยแนวทางการแก้ปัญหา หนี้สินครู

1. ขอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดูแลครูที่มีภาระหนี้สินและครูที่เป็นหนี้เพราะเป็นผู้ค้ำประกัน โดยขอให้ตั้งเป็นศูนย์เพื่อดูแลช่วยเหลือหนี้สินครูดังกล่าว อย่างน้อยเป็นการช่วยเหลือดูแลทางข้อกฎหมาย หรือเรียนรู้เทคนิคในการต่อรอง ทั้งนี้ไม่ได้คาดหวังว่าจะสามารถช่วยได้ทุกคน

2. ขอให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยเฉพาะท่านที่เป็นประธานสหกรณ์ ได้เป็นแกนนำในการลดดอกเบี้ยเงินกู้ของสหกรณ์จะสามารถทำได้อย่างไร

ท่านสามารถรับฟังแนวทางการดำเนินการเรื่องหนี้สินครู เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จากลิงก์วิดีโอด้านล่าง

เรื่องที่น่าสนใจ : กู้ยืมเงิน ทุนหมุนเวียน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินข้าราชการครู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ขอบคุณที่มา : OBEC Channel