Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.เผยแพร่ หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้

Advertisement

เมื่อวันที่ 25 ก.ย. 60 สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้เผยแพร่หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ เพื่อประโยชน์แก่ครูในการจัดการเรียนการสอน

เพิ่มเพื่อน

การเผยแพร่หน่วยการเรียนรู้ Active Learning ที่ได้รับรางวัลเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับครูในการออกแบบหน่วยการเรียนรู้ครั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เชิญครูเจ้าของหน่วยการเรียนรู้มาร่วมเป็นคณะบรรณาธิการหน่วยการเรียนรู้ของตนเองเพื่อให้มีความสมบูรณ์ชัดเจนในการปฏิบัติยิ่งขึ้น รวมถึงมีการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ให้ครบตามหน่วยการเรียนรู้ โดยมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา/วิชาเป็นพี่เลี้ยงในการปรับแก้ไขหน่วยการเรียนรู้

Advertisement

ทุกท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

คำชี้แจง Download

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง My Story Download

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง เลี้ยงปูนิ่ม Download

Advertisement

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง การคาดคะเนระยะทางและความสูง Download

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง ดนตรีน่ารู้ Download

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง บ้านอุ๊ยขาดน้ำ Download

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง มารู้จักจังหวะการอ่านโตเพลงไทยแสนง่าย Download

หน่วยการเรียนรู้เรื่อง สร้างสรรค์ภาพกราฟิก Download

ขอบคุณที่มา :สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

You might also like