สพฐ.เพิ่มตัวชี้วัดใช้วัตถุดิบอินทรีย์ทำอาหาร

1243

สพฐ.เพิ่มตัวชี้วัดใช้วัตถุดิบอินทรีย์ทำอาหาร

“ทรงวุฒิ” ชี้”บวร” ช่วยแก้ไขปัญหาอาหารนักเรียนได้จริง เผยเกณฑ์ใหม่การประเมินสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ  เพิ่มตัวชี้วัดโรงเรียนใช้วัตถุดิบอินทรีย์ประกอบอาหาร เพื่อเป็นโรงเรียนอาหารปลอดภัย

วันนี้(18 ก.ย.) ที่โรงเรียนบ้านแหลมยางนา  อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียประถมศึกษา ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน โดย นายทรงวุฒิ  กล่าวว่า จากการติดตามการดำเนินโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนบ้านแหลมยางนา ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีนักเรียน 100 คน พบว่า ทางโรงเรียนสามารถจัดอาหารกลางวันได้อย่างมีคุณภาพ ลดปัญหาทุพโภชนาการของเด็ก ทั้งเรื่องผอม เรื่องอ้วน เรื่องเตี้ย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือของบวร คือ บ้าน วัด และโรงเรียน ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านแหลมยางนา ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันดีเด่นระดับประเทศในปี2561 จัดอาหารกลางวันให้นักเรียนอย่างมีคุณภาพ ตามเมนู Thai school lunch

นายทรงวุฒิ กล่าวต่อไปว่า ในเรื่องอาหารนั้นจากการติดตามข้อมูลข่าวสาร พบว่าคนไทยทุกคนจะมีสารตกค้าง และที่น่าตกใจมาก คือ มีโรงเรียนแห่งหนึ่งในภาคเหนือ นักเรียน 97 %  มีสารเคมีตกค้างอยู่ในร่างการในอัตราเสี่ยง และ ครู 1 ใน 3 ของโรงเรียนมีอัตราเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็ง ซึ่งเป็นข้อมูลที่น่าตกใจ ดังนั้นในการประเมินสุดยอดโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ ของ สพฐ. จะเพิ่มตัวชี้วัดอีก 1 ตัว คือโรงเรียนต้องซื้อวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบอินทรีย์ หรือ โรงเรียนต้องผลิตวัตถุดิบอินทรีย์ เพื่อให้โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่มีอาหารปลอดภัย

ด้านนายวิชิต สุขประวิทย์ ผอ.รร.บ้านหนองยางนา กล่าวว่า วิธีการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนบ้านแหลมยางนา มีการจ้างเหมาแม่ครัว และแจ้งเมนูล่วงหน้า 1 สัปดาห์ โดยมีครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันและกรรมการตรวจสอบเป็นผู้กำกับควบคุม ดูแลคุณภาพอาหารให้เป็นไปตามที่โรงเรียนกำหนด นอกจากนี้โรงเรียนได้ทำเกษตรอินทรีย์ปลูกผักปลอดสารเคมี เพื่อส่งให้โครงการอาหารกลางวันโดยผ่านการร้านค้าสหกรณ์ของโรงเรียน

พฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 12.25 น.

 

ที่มา เดลินิวส์