สพฐ.เรียกคืนแท็บเล็ตล้านเครื่อง

750

advertisement

สพฐ.เรียกคืนแท็บเล็ต 1 ล้านเครื่อง
มาไว้ห้องเรียนเด็กห่างไกล ไม่มีแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนส่วนตัว
เข้าถึงระบบคลังสื่อการเรียนการสอน และจัดงบ 1,200 ล้านบาท
พัฒนาห้องเรียนศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้เข็มแข็ง
แทนการพัฒนาห้องเรียนคอมพิวเตอร์ หลังพบ 10 ปีใช้เงินแสนล้าน แต่ไม่ได้ผล

นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
(รองเลขาฯ กพฐ.) กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกับ พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) และนายกมล รอดคล้าย เลขาฯ กพฐ.
เพื่อขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณโครงการจัดหาห้องคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ปีงบประมาณ 2558 วงเงิน
1,200 ล้านบาท รวมทั้งมีมติเรียกคืนแท็บเล็ต โครงการ 1 คอมพิวเตอร์พกพา
(แท็บเล็ต) ต่อ 1 นักเรียน
ที่แจกให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาขั้นปีที่ 1
และมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2555 และ 2556 จำนวนกว่า 1
ล้านเครื่อง กลับมาโดยขณะนี้ สพฐ.แจ้งไปยังโรงเรียนต่างๆ แล้ว
เพื่อให้นำแท็บเล็ตตรวจสอบสภาพ
และนำไปไว้ประจำห้องเรียนรองรับเด็กที่ไม่มีแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนส่วนตัว

ส่วนงบประมาณ 1,200 ล้านบาท จะมีการดำเนินการใน 2 ส่วน คือ
ส่วนแรกเพื่อพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาว
เทียมของโรงเรียนวังไกลกังวล วงเงินประมาณ 700 ล้านบาท
ซึ่งจะเอื้อประโยชน์แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. 15,365 โรง
ที่รับถ่ายทอดการสอนในโครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
(DLTV) และส่วนที่สอง จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนปลายทางนำไปบริหารจัดการ
อาทิ การกั้นห้องโดยใช้ผนังเบา จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อรับสัญญาณ
ทัมบ์ไดรฟ์จัดเก็บข้อมูล เป็นต้น

รองเลขาฯ กพฐ.กล่าวว่า การจัดห้องคอมพิวเตอร์ทำมากว่า 10 ปีแล้วใน 2
หมื่นกว่าโรงเรียน ใช้เงินไปกว่าแสนล้านบาท
ซึ่งเมื่อมาพิจารณาดูความคุ้มค่าในเวลานี้ ก็เห็นแล้วว่าไม่คุ้ม
เด็กได้ใช้เรียนอย่างน้อยวันละชั่วโมง
ขณะที่สื่อเทคโนโลยีก็ไม่รองรับจึงไม่มีความจำเป็น ประกอบกับเวลานี้
สพฐ.มีการเรียนการสอนผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
ซึ่งมีคลังสื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ มากมายที่จะรองรับ
และในอนาคตก็จะอนุญาตให้นักเรียนนำแท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนเข้ามาใช้ในห้อง
เรียนได้ ซึ่งเด็กจะสามารถเชื่อมต่อกับระบบที่เตรียมไว้ได้ทันที
และครูก็สามารถสั่งการบ้านทางนี้ได้ทันทีเช่นกัน

advertisement

สำหรับงบประมาณจัดซื้อแท็บเล็ตยังเหลืออยู่ประมาณ 5,800 ล้านบาท ซึ่ง
สพฐ.จะนำมาจัดสรรให้โรงเรียนเพื่อนำไปจัดหาอุปกรณ์รับสัญญาณประจำห้องเรียน
ในโรงเรียนที่ยังขาดแคลน ห้องเรียนละ 48,000 บาท
โดยโรงเรียนหนึ่งจะมีกี่ห้องนั้นจะคำนวณจากจำนวนนักเรียนทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม รมว.ศธ.เห็นด้วยกับการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวแล้ว ซึ่ง
สพฐ.จะไปเร่งจัดทำรายละเอียดเพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.)
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป.

 

advertisement

ที่มา: www.thaipost.net