สพฐ. เรียกบรรจุ เข้ารับราชการ  เป็นข้าราชการ สังกัด  สพฐ. ส่วนกลาง    จำนวน 48  อัตรา

1889

สพฐ. เรียกบรรจุ เข้ารับราชการ  เป็นข้าราชการ สังกัด  สพฐ. ส่วนกลาง
จำนวน 48  อัตรา

สวัสดีครับ  ครูอัพเดตดอทคอม  มีข่าวดีมาบอกครับ  ด้วยทาง  สพฐ. เรียกบรรจุ เข้ารับราชการ  ในตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ    นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  นิติกรปฏิบัติการ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน   สังกัด  สพฐ. ส่วนกลาง
รวมจำนวน 48  อัตรา
  ดังนี้

 

สพฐ. เรียกบรรจุ เข้ารับราชการ  เป็นข้าราชการ สังกัด  สพฐ. ส่วนกลาง    จำนวน 48  อัตรา
สพฐ. เรียกบรรจุ เข้ารับราชการ  เป็นข้าราชการ สังกัด  สพฐ. ส่วนกลาง    จำนวน 48  อัตรา

 

สพฐ. เรียกบรรจุ เข้ารับราชการ  เป็นข้าราชการ สังกัด  สพฐ. ส่วนกลาง    จำนวน 48  อัตรา
สพฐ.เรียกบรรจุ เข้ารับราชการ  เป็นข้าราชการ สังกัด  สพฐ. ส่วนกลาง    จำนวน 48  อัตรา

 

เพิ่มเพื่อน

 

ดาวน์โหลดไฟแนบ  หนังสือเรียกรายงานตัว (PDF)

426นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

427นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

428นิติกรปฏิบัติการ

429นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

430นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

431เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

ที่มา    สพร.  สพฐ.