สพฐ. แจงกรณีครูลาออก ชี้เป็นเหตุผลส่วนตัว

3294

สพฐ. แจงกรณีครูลาออก ชี้เป็นเหตุผลส่วนตัว

สพฐ. แจงกรณีครูลาออก ชี้เป็นเหตุผลส่วนตัว
สพฐ. แจงกรณีครูลาออก ชี้เป็นเหตุผลส่วนตัว

สพฐ. แจงกรณีครูลาออก ชี้เป็นเหตุผลส่วนตัว

เพิ่มเพื่อน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยถึงกรณีที่มีข้าราชการครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ โพสต์หนังสือขอลาออกพร้อมให้เหตุผลว่าเป็นเพราะระบบการประเมินและการทำเอกสารที่มากเกินไป ส่งผลให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อสังคมออนไลน์นั้น

นายอัมพร กล่าวว่า จากการสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ต้นสังกัดโรงเรียนของข้าราชการครูรายดังกล่าว พบว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนได้มอบหมายให้ข้าราชการครูรายดังกล่าวทำหน้าที่ครูผู้สอนนักเรียนชั้นอนุบาล 3 มีนักเรียน 28 คน โดยไม่ได้มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างอื่นเนื่องจากเพิ่งย้ายมาเมื่อปลายปีการศึกษา 2563 ต่อมาด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทางโรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Site ได้ จึงได้จัดในรูปแบบ On Hand และ On Demand โดยผู้บริหารโรงเรียนได้มอบหมายให้ครูแต่ละคนออกแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนในแต่ละระดับชั้น พร้อมกับรายงานให้ผู้บริหารโรงเรียนได้รับทราบเป็นระยะ เพื่อเป็นการกำกับ ติดตาม และช่วยเหลือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ซึ่งทางโรงเรียนได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้ครูทุกคนได้อย่างเพียงพอ โดยไม่ได้กำหนดให้จัดทำเอกสารอื่นๆ ที่นอกเหนือจากภาระหน้าที่นั้น

กรณีที่ข้าราชการครูรายดังกล่าวได้ยื่นใบลาออกแล้วให้เหตุผลตามที่ปรากฏเป็นข่าวนั้น จากการสอบถามบุคคลที่เกี่ยวข้องทราบว่าเป็นความเห็นส่วนตัวของข้าราชการครูรายดังกล่าว ว่าการจัดทำเอกสารหลักฐานว่าด้วยระเบียบวิธีการขอเลื่อนตำแหน่งหรือมีวิทยฐานะครู ที่จะได้เลื่อนตำแหน่งหรือมีวิทยฐานะ ต้องจัดทำเอกสารขึ้นโดยไม่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง และในกรณีการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ข้าราชการครูรายดังกล่าวไม่สามารถออกแบบการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที่ เช่น ขอความร่วมมือผู้ปกครองในชั้นอนุบาลให้อัดคลิปกิจกรรมของนักเรียนอนุบาลตามใบงานที่กำหนด ปรากฏว่ามีผู้ปกครองไม่กี่รายที่สามารถอัดคลิปและส่งให้ดูได้ จึงเกิดความรู้สึกว่าไม่ได้ทำหน้าที่ในฐานะครูอย่างเต็มที่ จึงได้ยื่นหนังสือขอลาออกไป

“ทั้งนี้ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการยื่นหนังสือลาออก พบว่าหนังสือขอลาออกไม่เป็นไปตามระเบียบ ก.ค.ศ. ว่าด้วยการลาออกของข้าราชการครู จึงแจ้งให้โรงเรียนประสานข้าราชการครูรายดังกล่าวดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการอนุญาตให้ลาออกแต่อย่างใด” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูล สพฐ. แจงกรณีครูลาออก ชี้เป็นเหตุผลส่วนตัว จาก สพฐ.