สพฐ. แจงกรณีเรียนออนไลน์ เน้นเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับนักเรียน

1312
เรียนออนไลน์
เรียนออนไลน์

สพฐ. แจงกรณีเรียนออนไลน์ เน้นเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับนักเรียน
.
สพฐ. แจงกรณีเรียนออนไลน์ เน้นเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับนักเรียน นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ชี้แจงกรณีที่กลุ่ม “นักเรียนเลว” ทำกิจกรรม “เรียนออนไลน์เราจะตายกันหมด” โดยระบุว่าเป็นเวลากว่า 1 ปีที่รัฐบาลประกาศเลื่อนเปิดเทอม และบังคับให้เด็กเรียนออนไลน์อย่างต่อเนื่องโดยไม่มีมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมองว่าการเรียนออนไลน์ไม่ผิด แต่การบังคับให้เรียนออนไลน์โดยไม่มีการสนับสนุนที่เพียงพอ คือการผลักภาระค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบทั้งหมดให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง
.
นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ทำให้โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเปิดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (On –site) ได้ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จึงกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ประกอบด้วย การจัดการเรียนการสอนผ่านระบบโทรทัศน์ (On–air) การจัดการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (On–demand) การจัดการเรียนการสอนแบบถ่ายทอดสด (Online) การจัดการเรียนการสอนด้วยการนำส่งเอกสารที่บ้าน (On–hand) และการจัดการเรียนแบบผสมผสานหลายรูปแบบ
.
โดยมีหนังสือราชการและการประชุมชี้แจงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้โรงเรียนและผู้ปกครองร่วมกันพิจารณาเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ให้เหมาะสมกับนักเรียน โดยพิจารณาจากความพร้อมของอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน และประสิทธิภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับครูและนักเรียน เพื่อเป็นการลดภาระที่เกินความจำเป็น หรือก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองของค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นได้
.
ในด้านการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ได้มอบหมายให้ครูและผู้ปกครองร่วมกันกำหนดแนวทางในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และมีเครื่องมือการวัดผล ประเมินผล ที่สร้างขึ้นตามบริบทของนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนทุกแห่งทราบแล้ว
.
“จากกรณีโพสต์ของเพจฯดังกล่าว ทาง สพฐ. ได้นำประเด็นนี้ชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการประชุม Video Conference กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษาทั่วประเทศแล้ว” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

advertisement

advertisement

advertisement

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล สพฐ. แจงกรณีเรียนออนไลน์ เน้นเลือกรูปแบบให้เหมาะสมกับนักเรียน จากเพจประชาสัมพันธ์ สพฐ.