สพฐ. แจงการสอนออนไลน์ ย้ำต้องเลือกการสอนที่เหมาะกับนักเรียน

1200
สพฐ. แจงการสอนออนไลน์ ย้ำต้องเลือกการสอนที่เหมาะกับนักเรียน
สพฐ. แจงการสอนออนไลน์ ย้ำต้องเลือกการสอนที่เหมาะกับนักเรียน

สพฐ. แจงการสอนออนไลน์ ย้ำต้องเลือกการสอนที่เหมาะกับนักเรียน

สพฐ. แจงการสอนออนไลน์ ย้ำต้องเลือกการสอนที่เหมาะกับนักเรียน สวัสดีครับคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ครูอัพเดตดอทคอม มีข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 มาฝากคุณครูและท่านผู้อ่านทุกท่านครับ

สพฐ. แจงการสอนออนไลน์ ย้ำต้องเลือกการสอนที่เหมาะกับนักเรียน

วันที่ 9 มิถุนายน 2564 นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ชี้แจงกรณีที่มีเพจเฟซบุ๊กแห่งหนึ่งลงข้อความว่ามีคุณครูให้ผู้ปกครองถ่ายภาพเด็กขณะเรียนออนไลน์ โดยต้องเป็นภาพที่เด็กเรียนออนไลน์ผ่านทางโทรทัศน์เท่านั้น ขณะที่ผู้ปกครองแจ้งว่าเด็กสะดวกเรียนออนไลน์ผ่านยูทูบมากกว่า เพราะเนื้อหาการเรียนแบบเดียวกัน แต่สามารถกดหยุดได้หากนักเรียนตามไม่ทันหรือไม่เข้าใจ และผู้ปกครองสามารถสอนลูกควบคู่ไปด้วยกันได้ ทำให้สื่อสังคมออนไลน์แสดงความคิดเห็นในเชิงวิจารณ์ถึงความไม่ยืดหยุ่นของนโยบายการจัดการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID–19) ทำให้โรงเรียนส่วนใหญ่ไม่สามารถเปิดการจัดการเรียนการสอนแบบปกติที่โรงเรียน (On Site) ได้ ทาง สพฐ. จึงกำหนดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ประกอบด้วย เรียนผ่านระบบโทรทัศน์ (On-Air) เรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (On-Demand) เรียนแบบถ่ายทอดสด (Online) เรียนด้วยการนำส่งเอกสารที่บ้าน (On-Hand) และการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานหลายรูปแบบ โดยมีหนังสือราชการและการประชุมชี้แจงกับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้โรงเรียนและผู้ปกครองร่วมกันพิจารณาเลือกรูปแบบการจัดการเรียนการสอนทางไกล ให้เหมาะสมกับนักเรียน โดยพิจารณาจากความพร้อมของอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการเรียนการสอน และประสิทธิภาพของสัญญาณอินเทอร์เน็ตสำหรับครูและนักเรียน เพื่อเป็นการลดภาระที่เกินความจำเป็น หรือก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองของค่าใช้จ่ายที่อาจเพิ่มขึ้นได้

ขณะที่การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน ได้มอบหมายให้ครูและผู้ปกครองร่วมกันกำหนดแนวทางในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน และมีเครื่องมือการวัดผล ประเมินผลที่สร้างขึ้นตามบริบทของนักเรียนเป็นรายบุคคล ซึ่งเป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1/2564 ของ สพฐ. ที่ได้แจ้งให้โรงเรียนรับทราบ

นายอัมพร กล่าวต่อไปว่า สำหรับเหตุการณ์ที่ครูใช้การประเมินด้วยภาพถ่ายการเรียนออนไลน์ผ่านทางโทรทัศน์ DLTV นั้น เป็นวิธีการส่วนบุคคลของครูแต่ละท่าน โดยเปิดโอกาสให้ประเมินในรูปแบบที่หลากหลายตามบริบทของแต่ละโรงเรียน ซึ่ง สพฐ.ได้แจ้งให้สำนักงานเขตพื้นที่ฯติดตามหาสาเหตุของการรายงานดังกล่าว

“ทั้งนี้ จากกรณีดังกล่าว ได้ชี้แจงและสร้างความเข้าใจในการประชุม Video Conference กับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564 แล้ว” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

คลิกชมคลิป https://youtu.be/ZfJoQa4cJgw

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก ประชาสัมพันธ์ สพฐ.