สพฐ. แจงเลิกจ้างครูวิทย์-คณิต 1,964 คน

1830
สพฐ. แจงเลิกจ้างครูวิทย์-คณิต 1,964 คน
สพฐ. แจงเลิกจ้างครูวิทย์-คณิต 1,964 คน

สพฐ. แจงเลิกจ้างครูวิทย์-คณิต 1,964 คน

ตามที่มีกลุ่มเพื่อนครูในตำแหน่งบุคลากรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน 1,964 คน ได้เข้ายื่นหนังสือถึง น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เพื่อขอให้ช่วยเหลือทบทวนคำสั่งของ สพฐ.ด่วนที่สุดที่ ศธ.04010/ว.34 ลงวันที่ 7 ม.ค.2564 ระบุว่า โครงการดังกล่าวจะสิ้นสุดการจัดสรรงบประมาณในวันที่ 30 ก.ย.2564 ซึ่งจะทำให้บุคลากรกลุ่มดังกล่าวทั้ง 1,964 คน ต้องตกงานทันทีในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าหลังสิ้นสุดสัญญาจ้างนั้น

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวมีการดำเนินงาน 3 ระยะ โดยระยะที่ 1 เริ่มวันที่ 1 ต.ค.2561-30 ก.ย.2562 ระยะที่ 2 วันที่ 1 ก.ย.2562-30 ก.ย.2563 และระยะที่ 3 วันที่ 1 ก.ย.2563- 30 ก.ย.2564 จึงถือว่าโครงการนี้จะสิ้นสุดการดำเนินงานในวันที่ 30 ก.ย.นี้ กรณีที่ครูกลุ่มนี้เรียกร้องให้ สพฐ.ทบทวนการเลิกจ้างนั้น สพฐ.ทราบเรื่องแล้ว และตนก็ต้องขอชี้แจงว่าเนื่องจากโครงการนี้มีระยะเวลาการสิ้นสุดการดำเนินโครงการที่ชัดเจนในวันที่ 30 ก.ย.

ดังนั้น สพฐ.จึงมีหนังสือแจ้งให้กลุ่มบุคลากรกลุ่มดังกล่าวได้รับทราบล่วงหน้าเป็นเวลา 7 เดือน เพื่อให้เตรียมตัว เพราะ สพฐ.ไม่ได้เตรียมงบประมาณให้ดำเนินโครงการต่อในปี 2565 เพราะใช้งบประมาณถึง 200 ล้านบาท แต่ สพฐ.เตรียมจัดสรรเงินจ้างไว้เฉพาะกลุ่มอัตราจ้างทั่วไป ซึ่งใช้งบฯปีละ 2,000 กว่าล้านบาทเท่านั้น หากเจียดงบฯมาจ้างบุคลากรในโครงการนี้อีกจะส่งผลให้ สพฐ.ไม่มีงบฯเพื่อไปพัฒนาในด้านอื่นๆ อย่างไรก็ตาม น.ส.ตรีนุช รมว.ศึกษาธิการ ได้รับทราบปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วและห่วงใยกลุ่มครูอัตราจ้างโครงการฯดังกล่าวเป็นอย่างมาก โดยกำลังหาแนวทางที่จะช่วยเหลือหรือเยียวยาให้ตามความเหมาะสม

“ส่วนการเลิกจ้างกลุ่มครูอัตราจ้างโครงการดังกล่าวจะทำให้ให้ สพฐ.ขาดครูวิทยาสตร์และคณิตศาสตร์นั้น ยืนยันว่าเราไม่ขาดครู เพราะโครงการนี้เกิดขึ้นบนพื้นฐานที่ต้องการเสริมทักษะผู้เรียนให้เก่งวิทยศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ไม่ได้เกิดเพราะการขาดครูแต่อย่างใด อีกทั้งขณะนี้สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้เดินหน้าโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2564 – 2567) เพื่อผลิตครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ที่มีศักยภาพสูงเข้าสู่ระบบโรงเรียนแล้ว” นายอัมพร กล่าว.

#At_HeaR #ข่าวจริงเข้าหู #สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน #แจงเลิกจ้างครู #โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษากิจกรรมครูคลังสมอง

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก At_HeaR