สพฐ. แจ้งครูตอบแบบสำรวจ ทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ของข้าราชการครู

4098
สพฐ. แจ้งครูตอบแบบสำรวจ ทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ของข้าราชการครู
สพฐ. แจ้งครูตอบแบบสำรวจ ทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ของข้าราชการครู

 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกหนังสือ ถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา เรื่อง แบบสำรวจทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดังภาพ

 

 

 

ซึ่งในหนังสือแจ้งให้คุณครูตอบแบบสำรวจ ทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยคุณครูสามารถคลิกเข้าตอบแบบสำรวจ ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้เลยค่ะ

 

 

คำชี้แจง :
แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของข้าราชการครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอความร่วมมือจากทุกท่าน ให้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจดังกล่าวนี้

ตอบแบบสำรวจทักษะการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ของข้าราชการครู