สพฐ.แจ้งจัดสรรวงเงินสำหรับ เลื่อนเงินเดือนครูฯให้สพท. จำนวนร้อยละ 3.00 ของเงินเดือน

3002

สพฐ.แจ้งจัดสรรวงเงินสำหรับ เลื่อนเงินเดือนครูฯให้สพท. จำนวนร้อยละ 2.99 ของเงินเดือน

สวัสดีครับทุกท่าน เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2563 ที่ผ่านมา สพฐ.หรือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือ เรื่อง ซักซ้อมการ เลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการ และ เลื่อนค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ  ครั้งที่ 1 ( 1 เม.ย. 2563 ) โดยในข้อที่ 2 ซึ่งหมายความว่าวงเงินที่สามารถใช้เลื่อนเงินเดือนของคุณครูในเขตพื้นที่คือ ร้อยละ  3.00 โดยคำนวณจากข้าราชการครูฯ ที่มีตัวตน ณ วันที่ 1 มี.ค. 2563 โดยแบ่งกลุ่มการพิจารณาเป็น2กลุ่มเหมือนเดิม คือ กลุ่มที่ 1 ครูผู้ช่วย – ครู คศ.3 และ กลุ่มที่ 2 ครู คศ.4 – ครู คศ.5 นะครับ  ซึ่งแต่ละเขตพื้นที่ก็จะนำไปจัดสรรต่อให้กับโรงเรียนอีกที ซึ่งก็อาจจะมีร้อยละที่น้อยลงตามความเหมาะสมครับ

โดยทุกท่านสามารถอ่านรายละเอียดของหนังสือฉบับนี้ได้จากด้านล่างครับ

ด่วน !! สพฐ. ซักซ้อมการ เลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการ และ เลื่อนค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ  ครั้งที่ 1 ( 1 เม.ย. 2563 )
ด่วน !! สพฐ. ซักซ้อมการ เลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการ และ เลื่อนค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ  ครั้งที่ 1 ( 1 เม.ย. 2563 )

 

ด่วน !! สพฐ. ซักซ้อมการ เลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการ และ เลื่อนค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ  ครั้งที่ 1 ( 1 เม.ย. 2563 )
ด่วน !! สพฐ. ซักซ้อม การเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการ และ เลื่อนค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ  ครั้งที่ 1 ( 1 เม.ย. 2563 )

 

ด่วน !! สพฐ. ซักซ้อมการ เลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการ และ เลื่อนค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ  ครั้งที่ 1 ( 1 เม.ย. 2563 )
ด่วน !! สพฐ. ซักซ้อมการ เลื่อนขั้น  เงินเดือนข้าราชการ และ เลื่อนค่าจ้าง ลูกจ้างประจำ  ครั้งที่ 1 ( 1 เม.ย. 2563 )

 

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
04009/ว 742 เรื่องซักซ้อมการเลื่อนเงินเดือน

 

ขอขอบคุณที่มา   สพร. สพฐ.