ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่เกษียนณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562

2205

ด่วนที่สุด
สพฐ.แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
ที่เกษียนณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562

ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่เกษียนณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562
ด่วนที่สุด สพฐ.แจ้งจัดสรรอัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ที่เกษียนณอายุราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2562

advertisement

 

advertisement

ไฟล์เอกสารแนบ 1. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 [‘ ขนาดไฟล์ 169.52 KB ‘]
2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 [‘ ขนาดไฟล์ 1.17 MB ‘]
3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 [‘ ขนาดไฟล์ 72.89 KB ‘]
4. สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 [‘ ขนาดไฟล์ 257.5 KB ‘]
5. หนังสือ ว.4772 [‘ ขนาดไฟล์ 93.25 KB ‘]

 

 

 

 

ขอขอบคุณที่มา  สำนักงาน สพร. 

advertisement

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจได้ที่ ครูอัพเดตดอทคอม