ด่วนที่สุด!! สพฐ.แจ้งมาตรการรักษาความปลอดภัย ในสถานที่ราชการและนักเรียน เป็นพิเศษในช่วงนี้

1791

สวัสดีครับครูอัพเดตดอทคอมความเคลื่อนไหวในวงการการศึกษามานำเสนอครับ โดยเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ได้มีการส่งต่อข้อความ สพฐ.แจ้งมาตรการรักษาความปลอดภัย ในสถานที่ราชการ และนักเรียนเป็นพิเศษในช่วงนี้ ที่สพฐ.ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ผ่านช่องทาง Line โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

🚨🚨🚨ด่วนที่สุด🚨🚨🚨

เรียน ผอ.สพท.ทุกเขต/ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน

ท่าน ลธก มีข้อสั่งการ ด่วน เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการและนักเรียนเป็นพิเศษในช่วงนี้ ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการ ดังนี้

1. เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ
2. ติดตามข่าวสารและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด หากพบเห็นสิ่งผิดปกติ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยทันที
3. เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบและบันทึกการเข้า-ออก ของบุคคลภายนอกและยานพาหนะ
4. ตรวจสอบและจัดทำแผนที่จุดอับและจุดเสี่ยงในพื้นที่รับผิดชอบ
4. หากมีกล้องวงจรปิดขอให้ตรวจสอบสภาพให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
6. แจ้งให้สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการในลักษณะเดียวกัน และรายงานผู้บังคับบัญชาทันทีที่มีเหตุการณ์ไม่ปกติ

ทั้งนี้ หากมีเหตุการณ์ไม่ปกติขอให้รายงานมายังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทรศัพท์หมายเลข 02288 5926 หรือ 022885900

โทรสารหมายเลข 022812283 หรือ 022829872

นายสำเริง ชัยอำนาจ โทรศัพท์หมายเลข 0877046563

นายวิเชียร หริรักษ์ โทรศัพท์หมายเลข 0858131667

และทางไลน์ ฉก.ชน.สพฐ. เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ที่มา : Line