สพฐ. แจ้งศึกษาธิการทุกจังหวัด ให้รายงานข้อมูล ผู้สมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ มากกว่า 1แห่ง

1960
สพฐ. แจ้งศึกษาธิการทุกจังหวัด ให้รายงานข้อมูล ผู้สมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ มากกว่า 1แห่ง
สพฐ. แจ้งศึกษาธิการทุกจังหวัด ให้รายงานข้อมูล ผู้สมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ มากกว่า 1แห่ง

สพฐ. แจ้งศึกษาธิการทุกจังหวัด ให้รายงานข้อมูล ผู้สมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ มากกว่า 1แห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกมากกว่าหนึ่งแห่ง
(ดาวน์โหลดได้ที่ https:/bit.ly/2VJFLkj)

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งกำหนดการคัดเลือก
บุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓
ความแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานคณะกรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการคัดเลือก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และได้รับความไว้วางใจจากบุคคลภายนอก อันส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร จึงขอความร่วมมือสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดโปรดตรวจสอบรายชื่อ ผู้สมัครมากกว่าหนึ่งแห่งจากโปรแกรมระบบฐานข้อมูลผู้สมัคเข้ารับการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุพิเศษ ทางเว็บไซต์  202.29.172.246/teacher_63

และให้รายงานข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกมากกว่าหนึ่งแห่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ผ่านทาง google form หรือ E-mail : [email protected]หลังจากเข้าห้องสอบประมาณ ๓๐ นาที จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการ

 

สพฐ. แจ้งศึกษาธิการทุกจังหวัด ให้รายงานข้อมูล ผู้สมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ มากกว่า 1แห่ง
สพฐ. แจ้งศึกษาธิการทุกจังหวัด ให้รายงานข้อมูล ผู้สมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ มากกว่า 1แห่ง

 

สพฐ. แจ้งศึกษาธิการทุกจังหวัด ให้รายงานข้อมูล ผู้สมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ มากกว่า 1แห่ง
สพฐ. แจ้งศึกษาธิการทุกจังหวัด ให้รายงานข้อมูล ผู้สมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ มากกว่า 1แห่ง
สพฐ. แจ้งศึกษาธิการทุกจังหวัด ให้รายงานข้อมูล ผู้สมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ มากกว่า 1แห่ง
สพฐ. แจ้งศึกษาธิการทุกจังหวัด ให้รายงานข้อมูล ผู้สมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีพิเศษ มากกว่า 1แห่ง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ว 3714 ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

3715 ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

เรียบเรียงโดย ครูอัพเดตดอทคอม

ขอบคุณที่มาข้อมูลจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ