Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนนำงบเรียนฟรี 4 รายการ มาจ่ายค่าหนังสือก่อน

Advertisement

สพฐ. แจงนโยบายแจกหนังสือเรียนฟรีโดยให้โรงเรียนนำงบเรียนฟรีที่มี 5 รายการ และได้รับจัดสรรรายการอื่นๆ 4 รายการครบแล้ว นำมาจัดซื้อหนังสือเรียนก่อน เมื่อได้รับจัดสรรค่าหนังสือเรียนเพิ่มเติมครบแล้ว จึงนำเงินรายการหนังสือกลับไปทดแทน 4 รายการที่นำเงินมาซื้อหนังสือแทน 

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดเผยถึงกรณีที่มีผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กล่าวถึงความเดือดร้อนจากผลกระทบของนโยบายการบริหารจัดการหนังสือเรียนและแบบฝึกหัด หรือนโยบายแจกหนังสือเรียนฟรี 100% ของกระทรวงศึกษาธิการ

ในประเด็นที่ทางโรงเรียนยังไม่ได้รับเงินจาก สพฐ. เพื่อจ่ายค่าหนังสือเรียนที่สั่งซื้อจากร้านค้า ซึ่งเดิมทีแล้ว สพฐ.จะกำหนดให้ทุกโรงเรียนซื้อหนังสือเรียนให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคเรียนหรือภายในเดือนเมษายน รวมทั้ง.สพฐ.จัดสรรเงินให้แต่ละโรงเรียนไม่เท่าเทียมกัน และเรียกร้องให้ สพฐ.ชี้แจงสาเหตุที่ยังไม่สามารถโอนเงินที่เหลือมาให้ครบเต็มจำนวน เนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบไปยังหลายกลุ่มธุรกิจในวงกว้าง
.
ในประเด็นดังกล่าว เลขาธิการ กพฐ. ชี้แจงว่า สพฐ. ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการค่าหนังสือเรียนจากสำนักงบประมาณ จำนวนร้อยละ 50 เป็นเบื้องต้นก่อน ซึ่งขณะนี้มีความเข้าใจตรงกันแล้ว โดยมีข้อตกลงที่สำนักงบประมาณยืนยันจะจัดสรรงบกลางให้ครบตามจำนวน 100%

โดยก่อนหน้านี้ สพฐ. ได้แจ้งให้โรงเรียนนำงบเรียนฟรีที่มี 5 รายการ และได้รับจัดสรรรายการอื่นๆ 4 รายการครบแล้ว นำมาจัดซื้อหนังสือเรียนก่อน เมื่อได้รับจัดสรรค่าหนังสือเรียนเพิ่มเติมครบแล้ว จึงนำเงินรายการหนังสือกลับไปทดแทน 4 รายการที่นำเงินมาซื้อหนังสือแทน ทั้งนี้ สพฐ. ได้ประสานสำนักงบประมาณให้เร่งจัดสรรงบประมาณรายการหนังสือเรียนตามข้อตกลง ต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก : ประชาสัมพันธ์ สพฐ.


You might also like