Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.แจ้ง การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งว่างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนอัตราละ 15,000 บาท

Advertisement

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีหนังสือที่ ศธ 04009/ว 7261 เรื่อง การดำเนินการเกี่ยวกับตำแหน่งว่างอัตราจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนอัตราละ 15,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ครับ

เพิ่มเพื่อน

Advertisement


Advertisement

1. 1. ว7261 [ ขนาดไฟล์ 73.69 KB ]
2. 2. สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 [ ขนาดไฟล์ 73.62 KB ]
3. 3. สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 [ ขนาดไฟล์ 33.08 KB ]

You might also like