สพฐ.แจ้ง ครูผู้สอนม.1-ม.6 เข้าอบรมออนไลน์ พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการสอนออนไลน์

8303
สพฐ.แจ้ง ครูผู้สอนม.1-ม.6 เข้าอบรมออนไลน์ พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการสอนออนไลน์
สพฐ.แจ้ง ครูผู้สอนม.1-ม.6 เข้าอบรมออนไลน์ พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการสอนออนไลน์

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เรื่อง การพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ (Tool) Microsoft Team และ G Suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6

โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้
1. คัดเลือกศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริม พัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและสามารถเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มของกระทรวงศึกษาธิการหรือ DEEP เพื่อประสานงานดูแลระบบ โรงเรียนในสังกัดของท่านจำนวน 1 คน โดยให้ส่งรายชื่อ ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563
2. มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ที่คัดเลือกเข้าศึกษารายละเอียด แจ้งครูที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าอบรมพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยใช้เครื่องมือ Microsoft Team และ G suite for Education สำหรับครูผู้สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 หรือ Deep ระหว่างวันที่ 9 ถึง 20 พฤษภาคม 2563 รายละเอียดดังภาพ

 

สพฐ.แจ้ง ครูผู้สอนม.1-ม.6 เข้าอบรมออนไลน์ พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการสอนออนไลน์
สพฐ.แจ้ง ครูผู้สอนม.1-ม.6 เข้าอบรมออนไลน์ พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการสอนออนไลน์

 

 

สพฐ.แจ้ง ครูผู้สอนม.1-ม.6 เข้าอบรมออนไลน์ พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการสอนออนไลน์
สพฐ.แจ้ง ครูผู้สอนม.1-ม.6 เข้าอบรมออนไลน์ พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการสอนออนไลน์

ตารางการอบรม Microsoft Teams ภาคการศึกษา

  • เสาร์ที่ 9 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น.

พบหับหัวข้อ Tips and Tricks in Microsoft Teams

เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive1

  • พุธที่ 13 พ.ค 63 เวลา 18.00 – 19.00 น.

พบหับหัวข้อ เพิ่มการมีส่วนร่วมกับผู้เรียนในเครื่องมือ Chat

เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive2

  • เสาร์ที่ 16 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น.

พบหับหัวข้อ การใช้ File ใน Microsoft Teams

เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive3

  • พุธที่ 20 พ.ค 63 เวลา 18.00 – 19.00 น.

พบหับหัวข้อ เทคนิคการใช้งาน OneNote Class Notebook

เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive4

  • เสาร์ที่ 23 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น.

พบหับหัวข้อ สั่งงานเดี่ยวด้วย Assignment และ Grade

เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive5

  • พุธที่ 27 พ.ค 63 เวลา 18.00 – 19.00 น.

พบหับหัวข้อ วิเคระห์ผู้เรียนจากกิจกรรมออนไลน์ใน Class Insight

เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive6

  • เสาร์ที่ 30 พ.ค 63 เวลา 14.00 – 15.00 น.

พบหับหัวข้อ เสริมกิจกรรมสนุกด้วย Add a Tab

เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive7

  • พุธที่ 3 มิ.ย 63 เวลา 18.00 – 19.00 น.

พบหับหัวข้อ เทคนิคการจัดชั้นเรียนออนไลน์

เข้าร่วมได้ที่: https://bit.ly/EduLive8

 

สพฐ.แจ้ง ครูผู้สอนม.1-ม.6 เข้าอบรมออนไลน์ พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการสอนออนไลน์
สพฐ.แจ้ง ครูผู้สอนม.1-ม.6 เข้าอบรมออนไลน์ พัฒนาศักยภาพครูในการจัดการสอนออนไลน์

คุณครูสามารถเรียนรู้ล่วงหน้าเกี่ยวกับการอบรมดังกล่าวและดูกำหนดการตารางอบรมและอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เตรียมตัวเข้ารับการอบรม ได้จากบทความด้านล่างนี้เลยค่ะ
Deep By MOE แพลตฟอร์ม ด้านการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ พัฒนาครูสอนออนไลน์ จากกระทรวงศึกษาธิการคลิกอ่านที่นี่

กระทรวงศึกษาธิการเปิดตัว Deep By MOE แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ
กระทรวงศึกษาธิการเปิดตัว Deep By MOE แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ

เรียนรู้การจัดการเรียนการสอนออนไลน์กับ แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ Digital Education Excellence Platform จากกระทรวงศึกษาธิการ ด้วย การพัฒนาการจัดการสอนออนไลน์กับ แพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ คุณครูสามารถเข้าศึกษาอบรมเครื่องมือการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ได้จากเว็บไซต์ Deep By MOE โดยประกอบไปด้วย เครื่องมือ การจัดการสอนออนไลน์ด้วย G Suite และ Microsoft Teams
 >>เข้าเว็บไซต์ DEEP<<