Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ. และ สทศ.  เตรียมหารือ  ยกระดับ มาตรฐานการศึกษา เสริมสร้างสมรรถนะเด็กไทย  ในการทด สอบโอเน็ต !!!

สพฐ. และ สทศ.  เตรียมหารือ  ยกระดับ มาตรฐานการศึกษา เสริมสร้างสมรรถนะเด็กไทย  ในการทด สอบโอเน็ต !!!

Advertisement

สพฐ. และ สทศ.  เตรียมหารือ  ยกระดับ มาตรฐานการศึกษา
เสริมสร้างสมรรถนะเด็กไทย  ในการทด สอบโอเน็ต !!!

 

เพิ่มเพื่อน

เมื่อวานนี้  (17ก.พ.63 ) นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าว
ภายหลังการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต)
และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (วีเน็ต) ว่า ที่ประชุมตนได้หารือร่วมกับสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อหาแนวทางยกระดับให้
การศึกษาไทย เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาที่เน้นเรื่องการคิดวิเคราะห์ และทักษะต่างๆ ตามโลกในปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบันการศึกษาของไทยยังไม่สามารถไปถึงมาตรฐานดังกล่าวได้ และใช้ระยะเวลาการขับเคลื่อนให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษานานเกินไป รวมถึงยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจนว่าจะขับเคลื่อนการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานได้อย่างไร ทั้งนี้ในส่วนของมาตรฐานการศึกษาที่มีการกำหนดไว้แล้วนั้น คงต้องมีการกลับมาทบทวนถึงความเหมาะสม
แต่คงไม่ใช่ทั้งหมด เพราะเท่าที่ตนได้ศึกษา พบว่า มีรายละเอียดประมาณ ร้อยละ 80 ควรจะคงไว้ แต่ที่เหลือร้อยละ 20
ก็คงต้องปรับให้ตรงกับทักษะโลกในปัจจุบัน ซึ่งตนได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษาในเรื่องนี้

 

Advertisement

นายณัฏฐพล กล่าวต่อว่า ในเบื้องต้นตนได้มอบหมายให้เริ่มดำเนินการในส่วนของโอเน็ต ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อน เพราะหากเรามีการกำหนดแนวทางของข้อสอบชั้น ป.6 แล้ว การจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 จนถึง ป.6 จะต้องปรับให้เสริมสร้างสมรรถนะเด็ก เพื่อที่จะให้เด็กได้มีความเข้าใจในข้อสอบที่จะต้องทำในระดับชั้น ป.6 เพราะในปัจจุบันเรื่องนี้สะท้อนถึงปัญหาความไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้นเด็กทุกคนต้องมีความรู้พื้นฐานในมาตรฐานที่ใกล้เคียงกันก่อน โดยในส่วนของครูนั้น เราจะต้องทำให้ครูทั้งระบบในระดับ ป.1-6 มีความเข้าในแนวทางของข้อสอบ เพราะครูถือเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จะต้องทำให้เด็กเข้าใจง่ายขึ้น หรือเข้าใจมากขึ้น และหากครูสามารถทำได้สิ่งนี้ก็จะเป็นตัวสะท้อนถึงวิทยฐานะที่จับต้องได้โดยที่ไม่ต้องทำรายงานขึ้นมา และเรื่องนี้จะเป็นการร้อยเรียงปัญหาที่มีอยู่ในปัจจุบันทำให้เกิดความง่ายในการประเมิน มีการวางแผนที่ชัดเจน และมีความสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

Advertisement

“ขณะนี้ที่ผมได้สัมผัสข้อสอบโอเน็ต ก็พบว่ามีบางส่วนที่หากคนทั่วไปดูอาจจะทำให้เกิดข้อสงสัย ว่าทำไมถึงมีข้อสอบแบบนี้ในโอเน็ตและวีเน็ต ทั้งนี้ผมขอยืนยันว่า ผมไม่มีความต้องการที่จะทำให้ข้อสอบง่ายขึ้นแต่ผมอยากให้ข้อสอบสะท้อนถึงความต้องการ หรือสะท้อนถึงสมรรถนะของเด็กอย่างแท้จริง แต่ก็คงต้องมีการทบทวนในส่วนของข้อสอบประมาณ ร้อยละ 40 ว่าเหมาะสมกับแนวทางที่ ศธ.วางไว้หรือไม่ โดยในอีก 2 สัปดาห์ต่อจากนี้ทาง สทศ.และ สพฐ.จะหารือร่วมกัน เพื่อวางกรอบแนวทาง โดยมีการเชิญนักวิชาการทุกกลุ่มสาระวิชา มาร่วมกันวางแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เด็กได้เสริมสร้างความรู้ มีทักษะเพื่อใช้ในการทดสอบจะต้องมีอะไร ในส่วนไหนบ้าง และจะนำมาใช้ในการปรับวิธีการสอน และหากสามารถเห็นผลการขับเคลื่อนอย่างชัดเจน ก็อาจจะมีการขยับไปปรับในส่วนของระดับมัธยมศึกษา”     รมว.ศธ.กล่าว

 

นายณัฏฐพล กล่าวทิ้งท้ายว่า   อย่างไรก็ตาม ตนมองว่าในขณะนี้มาตรฐานการศึกษาของประเทศยังไม่เท่าเทียมกันตามความคาดหวังของตน ตนยังไม่ต้องการใช้ผลสอบโอเน็ตเป็นตัววัดผลต่างๆ เพราะคะแนนของโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลบางแห่ง หรือ โรงเรียนที่ยังขาดทรัพยากรในการจัดการเรียนการสอนอย่างไรก็ได้คะแนนไม่ถึงเป้าหมายที่ ศธ.วางไว้ ดังนั้นตนจึงต้องการที่จะยกระดับและบูรณาการระบบการดำเนินการเรื่องนี้ก่อน เพื่อให้มาตรฐานการศึกษาใกล้เคียงกัน เด็กทุกคนมีโอกาสที่จะได้คะแนนดีระดับต้นของโอเน็ต

 

ทีมงาน  ครูอัพเดตดอทคอม
ขอขอบคุณที่เนื้อหา   ไทยโพสต์  17  ก.พ.  2563