สพฐ. โพล  สำรวจความคิดเห็น ต่อ มาตรการป้องกัน โควิด-19 ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสังกัด สพฐ.  บัดนี้ถึง 7 สิงหาคม 2563

1740
สพฐ. โพล  สำรวจความคิดเห็น ต่อ มาตรการป้องกัน โควิด-19 ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสังกัด สพฐ.  บัดนี้ถึง 7 สิงหาคม 2563
สพฐ. โพล  สำรวจความคิดเห็น ต่อ มาตรการป้องกัน โควิด-19 ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสังกัด สพฐ.  บัดนี้ถึง 7 สิงหาคม 2563
เพิ่มเพื่อน

สพฐ. โพล  สำรวจความคิดเห็น ต่อ มาตรการป้องกัน โควิด-19 ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสังกัด สพฐ.  บัดนี้ถึง 7 สิงหาคม 2563

สพฐ. จัดทำ OBEC Poll เพื่อสำรวจความคิดเห็นของผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปต่อมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
จึงขอความอนุเคราะห์ ผู้ปกครอง ,บุคลากรใน สพฐ. ,บุคลากรภาครัฐสังกัดอื่น ๆ ,กรรมการสถานศึกษา ,ผู้นำชุมชน /ท้องถิ่น ฯลฯ
ร่วมตอบแบบสำรวจความคิดเห็นได้ทาง Link : shorturl.at/crBEP หรือ QR Code ด้านล่าง
ทั้งนี้ สามารถร่วมตอบแบบสำรวจได้ ตั้งแต่วันนี้ – 7 สิงหาคม 2563
ขอขอบคุณที่มา   ประชาสัมพันธ์ สพฐ.