สพฐ.โอนเงินซ่อมบ้านพักครูชุดแรก 1,111หลังแล้ว

452

สพฐ.ประเดิมโอนเงิน
ซ่อมแซมบ้านพักครูเฟสแรก 1,111 หลังวันนี้
เพื่อเป็นของขวัญวันครูและให้กำลังใจครู ส่วนเฟส2 อีก 1,064 หลัง รอไตรมาส 2

วันนี้(15 ม.ค.)นายการุณ สกุลประดิษฐ์
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.)เปิดเผยว่าตามที่
พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ
มีนโยบายซ่อมแซมบ้านพักครูในโรงเรียนในวงเงินหลังละ 200,000 บาท
เพื่อเป็นของขวัญเนื่องในวันครู ปี2559
และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)
นั้นสพฐ.ได้ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศทั้ง 225
เขตส่งข้อมูลการซ่อมบ้านพักครูเข้ามา พบว่า มีบ้านพักครูจำนวน 2,175 หลัง
จากจำนวนที่มีอยู่ทั้งประเทศกว่า44,000 หลัง
ที่มีความต้องการซ่อมแซมในเบื้องต้น อย่างไรก็ตาม
สพฐ.ได้นำข้อมูลความต้องการซ่อมแซมบ้านพักครูดังกล่าวมาวิเคราะห์ความจำเป็น
เพื่อการจัดสรรรงบประมาณในการซ่อมแซมบ้านพักครูให้แก่โรงเรียน
ซึ่งเบื้องต้นได้แบ่งออกเป็น2 ช่วง ช่วงแรก จำนวน 1,111 หลัง เป็นเงิน 219
ล้านบาทเศษ
โดยสพฐ.จะโอนเงินงบประมาณไปให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการภายใน
วันนี้ส่วนช่วงที่ 2 อีก 1,064 หลัง
คาดว่าจะดำเนินการจัดสรรงบประมาณได้ภายในไตรมาสที่ 2 นี้

“การซ่อมแซมบ้านพักครูในเฟสแรกนี้จะครอบคลุมทั้ง 225
เขตพื้นที่การศึกษาเฉลี่ยเขตพื้นที่ละ 4-5 หลังก่อน
โดยในการดำเนินการซ่อมแซมนั้นสพฐ.ได้กำชับไปแล้วว่าให้ดำเนินการซ่อมแซมใน
ส่วนที่จำเป็นและสำคัญต่อการพักอาศัยก่อนเช่น หลังคา หรือ
พื้นที่ชำรุดเสียหาย
เป็นต้นทั้งนี้ในการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและให้ใช้งบ
ประมาณอย่างคุ้มค่าที่สำคัญเขตพื้นที่การศึกษาต้องกำกับติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินงานของสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทุกแห่งอย่างเคร่งครัดและ
รายงานผลมายังสพฐ.ทราบต่อไป”เลขาธิการกพฐ.กล่าว

 

ที่มา หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันที่ 15 มกราคม 2559