สพฐ. ไขข้อข้องใจ เคลียร์คัท กับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น. การเสวนาทางวิชาการ

648

สพฐ. ไขข้อข้องใจ เคลียร์คัท กับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น. การเสวนาทางวิชาการ

สพฐ. ไขข้อข้องใจ เคลียร์คัท กับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น. การเสวนาทางวิชาการ
ไขข้อข้องใจ เคลียร์คัท กับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น. การเสวนาทางวิชาการ

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. ขอเชิญ ผอ.สพท. รอง ผอ.สพท. ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู ผู้ที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจ ร่วมฟังการเสวนาทางวิชาการ “สพฐ. ไขข้อข้องใจ เคลียร์คัท กับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน” วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น.

>>>หลักสูตรฐานสมรรถนะหายไปไหน
​>>>ทำไมต้อง Active Learning ของจริงเป็นแบบไหน
​>>>Active Learning วาทกรรมหรือภาระครู
>>>​สอนอย่างไรให้บรรลุสมรรถนะ ทั้งที่ภาระงานมาก

สพฐ. ไขข้อข้องใจ เคลียร์คัท กับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น. การเสวนาทางวิชาการ
ไขข้อข้องใจ เคลียร์คัท กับการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 – 14.30 น. การเสวนาทางวิชาการ

ผู้ร่วมเสวนา
​>>>ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
>>>ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
>>>ดร.พิทักษ์ โสตถยาคม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
>>>ดร.ชนาธิป ทุ้ยแป รักษาการผู้อำนวยการสำนักทดสอบทางการศึกษา
>>>อ.รวิภัทร เหล่าคุ้ม รักษาการหัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์ สพฐ.

ผู้ดำเนินรายการ
>>>ดร.สมเจตน์ พันธ์พรม ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศนฐ. สพฐ

ช่องทางการเข้าร่วมฟังการเสวนา
www.obectv.tv
www.youtube.com/obectv online
www.facebook.com/obectv online

ขอบคุณข้อมูลจาก ผอ.สวก. สพฐ.ศธ.

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม มาแล้ว กำหนดการสอบครูผู้ช่วย 2566 ปฏิทินสอบครูผู้ช่วย รอบทั่วไป สังกัดสพฐ. ปี 2566