Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพฐ.ไฟเขียว รร.เจอฝุ่นPM2.5 ระดับวิกฤตให้หยุดเรียนได้7วัน 

สพฐ.ไฟเขียว รร.เจอฝุ่นPM2.5 ระดับวิกฤตให้หยุดเรียนได้7วัน 

Advertisement

สพฐ.ไฟเขียว รร.เจอฝุ่นPM2.5 ระดับวิกฤตให้หยุดเรียนได้7วัน 

เพิ่มเพื่อน

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่ขณะนี้ในกลายพื้นที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ประสบกับสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ในภาพรวมยังถือว่าไม่วิกฤต แต่ตนได้กำชับให้ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ประสานงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) และโรงเรียนต่างๆ โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล ให้ประเมินสถานการณ์การเกิดฝุ่นอย่างใกล้ชิด ยึดดูแลความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ หากพบโรงเรียนได้อยู่ในเขตพื้นที่วิกฤตไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามารถสั่งการให้หยุดการเรียนการสอนได้เป็นเวลา 7 วัน และให้หาเวลาสอนเพิ่มเติมให้นักเรียนเนื่องจากขณะนี้ใกล้เวลาที่นักเรียนจะเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) และ สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562

Advertisement

“ตอนนี้ผมได้กำชับผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งให้ดูแลเรื่องผลกระทบของฝุ่นที่มีต้อนักเรียน เนื่องจากจะส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง โดยให้โรงเรียนแจกหน้ากากป้องกันให้นักเรียนทุกคน รวมถึง ขณะนี้ได้ขอความร่วมมือให้งดการจัดการเรียนการสอนในที่แจ้งออกไปก่อนเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน ก็ได้ให้โรงเรียนดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละลอง PM2.5 ที่ทาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งไปยังสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา “เลขา กพฐ. กล่าว

ขอบคุณเนื้อหาและข้อมูลข่าวจาก : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 18:21 น.    

Advertisement

หากพบ”ฝุ่นจิ๋ว”วิกฤติ ให้ผอ.สั่งปิดสถานศึกษาทันที
เลขาธิการ กพฐ. เผย หากพบวิกฤตฝุ่น pm 2.5 ในโรงเรียนที่อยู่พื้นที่เสี่ยงให้ผู้บริหารโรงเรียนสั่งปิดหนีฝุ่นจิ๋วได้ทันที-ยึดสุขภาพนักเรียนมาก่อน
จันทร์ที่ 20 มกราคม 2563 เวลา 14.11 น.

เมื่อวันที่ 20 มค.ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามที่มีสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในภาพรวมทั่วประเทศยังถือว่าไม่วิกฤตแต่ทั้งได้กำชับให้ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประสานงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ โรงเรียนต่างๆโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ ปริมณฑล ให้ประเมินสถานการณ์การเกิดฝุ่นอย่างใกล้ชิดโดยให้ยึดดูแลความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ

หากพบโรงเรียนได้อยู่ในเขตพื้นที่วิกฤตไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามารถสั่งการให้หยุดการเรียนการสอนได้เป็นเวลา 7 วัน และให้หาเวลาสอนเพิ่มเติมให้นักเรียน เนื่องจากขณะนี้ใกล้เวลาที่นักเรียนจะเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o -net ) และ สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

“ตอนนี้ผมได้กำชับผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่งให้ดูแลเรื่องผลกระทบของฝุ่นที่มีต่อนักเรียนเนื่องจากจะส่งผลต่อสุขภาพโดยตรง โดยให้โรงเรียนแจกหน้ากากป้องกันใหเนักเรียนทุกคน รวมถึง ขณะนี้ได้ขอความร่วมมืองดการจัดการเรียนการสอนในที่แจ้งออกไปก่อนเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น ขณะเดียวกัน ก็ได้ให้โรงเรียนดำเนินการตามขั้นตอนปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละลอง PM2.5 ที่ทาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งไปยังสถานศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา “ เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจาก  : https://dailynews.co.th/education/752885

You might also like