Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพป.นครราชสีมา เขต 2 เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 14 อัตรา สมัคร 14-18 กุมภาพันธ์ 2560

Advertisement

สพป.นครราชสีมา เขต 2 เปิดสอบลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน 14 อัตรา สมัคร 14-18 กุมภาพันธ์ 2560

เพิ่มเพื่อน

สพป.นครราชสีมา เขต 2

Advertisement

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ และตำแหน่งนักการภารโรง

โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1) ตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 7 อัตรา ประกอบด้วย

1.1) โรงเรียนวัดหนองนา จำนวน 1 อัตรา

1.2) โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา จำนวน 1 อัตรา

1.3) โรงเรียนบ้านสระมะค่า จำนวน 1 อัตรา

1.4) โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย จำนวน 1 อัตรา

1.5) โรงเรียนบ้รานหนองกก จำนวน 1 อัตรา
1.6) โรงเรียนบ้านบิง จำนวน 1 อัตรา

1.7) โรงเรียนบ้านหนองลูกควาย จำนวน 1 อัตรา
อัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.6) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

2) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ และสามารถดูแลเด็กพิการได้

3) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ของตำแหน่ง

2) ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 7 อัตรา ประกอบด้วย

Advertisement

2.1) โรงเรียนชุมสว่างวิทยา จำนวน 1 อัตรา

2.2) โรงเรียนบ้านหนองแมว จำนวน 1 อัตรา

2.3) โรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์ จำนวน 1 อัตรา

2.4) โรงเรียนบ้านทุ่งหัวขวาน จำนวน 1 อัตรา

2.5) โรงเรียนบ้านเมืองพลับพลา จำนวน 1 อัตรา

2.6) โรงเรียนบ้านใหม่ศรีวิไลพุทไธจารย์ จำนวน 1 อัตรา

2.6) โรงเรียนบ้านกันผม จำนวน 1 อัตรา

อัตราจ้างเดือนละ 9,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

1) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้

2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีและไม่เกิน 60 ปี

3) มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตามขอบข่ายภารกิจและหน้าที่ของตำแหน่ง

4) เป็นผู้มีความขยัน อดทน เสียสละ ซื่อสัตย์ สุจริต

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ขอใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล (ชั้น 2) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ระหว่างวันที่ 14-18 กุมภาพันธ์ 2560 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ที่มา :http://www.nst2.obec.go.th/

อ่านต่อได้ที่: http://www.kruwandee.com/news-id34091.html

You might also like