สพป.สระแก้ว เขต 1 เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ จำนวน 12 อัตรา

972

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 มีตำแหน่งข้าราชการครูว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ขึ้นบัญชีไว้

เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย อันดับครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 จำนวน 12 อัตรา

ให้ผู้มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามข้อ 1 ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 – 10.00 น.

ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 โดยจะส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ที่สถานศึกษในวันเดียวกัน

รายละเอียด :

1. ประกาศ

2. บัญชีรายละเอียด(1) แนบท้ายประกาศ

3. บัญชีรายละเอียด(2) แนบท้ายประกาศ

4. รายละเอียดเพิ่มเติม