สพม.10 รับสมัครพนักงานราชการ เงินเดือน 18,000 บ. และครูอัตราจ้าง เงินเดือน 15,000 บ. รับสมัคร 12 – 20 มิ.ย. 2562

3125

ทางเว็บไซต์ครูเดตขอขอบคุณข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ตามประกาศของ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 10 ทางเว็บไซต์ http://www.sesa10.go.th

เรื่อง   รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ กลุ่มบริหารทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน และลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10

 ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.ชื่อตำแหน่ง พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน  ชื่อกลุ่มงาน บริหารทั่วไป  อัตราว่าง 1 อัตรา
คือ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอกวิทยาศาสตร์การกีฬา
ค่าตอบแทน ๑๘,๐๐๐ บาท/เดือน
สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗

       2.ชื่อตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง  ครูรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนครูขั้นวิกฤต  อัตราว่าง 1 อัตรา คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี จำนวน 1 อัตรา
วิชาเอกคณิตศาสตร์
ค่าตอบแทน ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน

สิทธิประโยชน์ ตามแนวทางการบริหารอัตรากำลังลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย

ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติม

ขอบคุณที่มา : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10