สพม.19 การเรียกบรรจุ ครูผู้ช่วย 25 อัตรา

672

นายไพโรจน์ พรมสอน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
เปิดเผยว่า อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
มีมติให้เรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้
ตามประกาศการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่ง
ตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2557 จำนวน 24 อัตรา ประกอบด้วย วิชาเอกบรรณารักษ์
จำนวน 1 อัตรา (ลำดับที่ 2) วิชาเอกคณิตศาสตร์
จำนวน 7 อัตรา (ลำดับที่ 19, 25-27, 29, 31, 33) วิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 7
อัตรา (ลำดับที่ 14-20) วิชาเอกเคมี จำนวน 3 อัตรา (ลำดับที่ 13-15)
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 อัตรา (ลำดับที่ 7-9) วิชาเอกพลศึกษา จำนวน 2
อัตรา (ลำดับที่ 9-10) วิชาเอกชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา (ลำดับที่ 13)
และกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ (ว16) ตามประกาศเมื่อวันที่ 1
มีนาคม 2558 จำนวน 1 อัตรา คือวิชาเอกภาษาอังกฤษ (ลำดับที่ 1)
.

จึงขอให้ผู้ที่ได้รับการเรียกบรรจุดังกล่าว
เข้ารับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น. ณ
กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.19 พร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 042-811464 ต่อ 26