Take a fresh look at your lifestyle.

Advertisement

สพม.2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 121 อัตรา รายงานตัว 2 มิ.ย. 58

Advertisement

สพม.2 เรียกบรรจุครูผู้ช่วย 121 อัตรา รายงานตัว 2 มิ.ย. 58
จำนวนสาขาวิชาเอกที่จะเรียกผู้ขึ้นบัญชีสอบแข่งขันได้ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 โดยให้มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถุัมภ์ฯ เลขที่ 29 ซอยสุคนธสวัสดิ์ 3 เขตลาดพร้าว

เพิ่มเพื่อน

Advertisement

 

You might also like