สพม.4 เรียกบรรจุ จำนวน 16 อัตรา

694

ด้วยขณะนี้ สพม.4 มีตำแหน่งครูว่าง จำนวน 18 ตำแหน่ง ตามบัญชีตำแหน่งว่างที่แนบท้าย และ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ได้มีอนุมัติการเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ลงวันที่ 29 เมษายน 2557 ดังนี้

กลุ่มวิชาเอกที่เรียกบรรจุ ได้แก่
1) กลุ่มวิชาเอกเคมี จำนวน 2 อัตรา ลำดับที่ 11-12
2) กลุ่มวิชาเอกสังคมศึกษา จำนวน 14 อัตรา ลำดับที่ 36-49

กำหนดการรายงานตัว
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 – 13.30 น.
ณ ห้องประชุมชาญพวงเพ็ชร์ ชั้น 1 สพม.4

และบรรจุแต่งตั้ง ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2558

หมายเหตุ
1. หากผู้สอบแข่งขันได้รายใด ขอสละสิทธิ์เข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งแจ้งให้ สพม.4 ทราบโดยด่วน
2. สพม.4 จะมีหนังสือเรียกบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ ตามที่อยู่ในใบสมัคร

ติดต่อ กลุ่มบริหารงานบุคคล สพม.เขต 4
โทร 02-593-3530-1 ต่อ 406
อารี กระจับเงิน 089-5294714

รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลด