สภาการศึกษา การประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 • รับเกียรติบัตรฟรี หลังเข้าร่วม

5421

สภาการศึกษา การประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 • รับเกียรติบัตรฟรี หลังเข้าร่วม

สภาการศึกษา การประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 • รับเกียรติบัตรฟรี หลังเข้าร่วม
สภาการศึกษา การประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 • รับเกียรติบัตรฟรี หลังเข้าร่วม

สภาการศึกษา การประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 • รับเกียรติบัตรฟรี หลังเข้าร่วม

ประเด็นการนำเสนองานวิจัย [ รอบบ่าย วันที่ 26 สิงหาคม 2564 ]
The 16th National Education Research Symposium

• การประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 •
“นวัตกรรมการศึกษา : กล้าเปลี่ยน สร้างสรรค์ ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย”

รับชม Live การถ่ายทอดสด และเข้าทำแบบประเมินเพื่อรับเกียรติบัตร ได้ทาง
Facebook : Sym16 ห้องย่อยที่ 1-6 ดังนี้

การจัดการศึกษาปฐมวัย เด็กที่มีความต้องการพิเศษ และผู้สูงวัย
• Sym16 ห้องย่อย1
https://www.facebook.com/OEC.Sym16Room1/

การจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
• Sym16 ห้องย่อย2
https://bit.ly/3CUWvmf

หลักสูตรและรูปแบบการเรียนรู้
• Sym16 ห้องย่อย3
https://bit.ly/3yWn0W4

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
• Sym16 ห้องย่อย4
https://bit.ly/37UBedW

การพัฒนาอาชีวศึกษา นวัตกรรมเทคโนโลยี เพื่อการเรียนการสอน
Sym16 ห้องย่อย5
https://bit.ly/3mkoSEi

ความร่วมมือภาคเอกชน ด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้ เพื่อการศึกษา และ
การเสวนาวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมการศึกษาของครูต้นแบบ” โดย One Teacher by UNICEF Thailand
• Sym16 ห้องย่อย6
https://bit.ly/3AVz9Lx

#วิธีการรับเกียรติบัตรออนไลน์

1) ไม่มีการลงทะเบียนล่วงหน้า

2) ท่านสามารถเลือกรับชมการนำเสนองานวิจัยที่ห้องย่อยใดก็ได้ วันใดก็ได้ เนื่องจากเกียรติบัตรของงานดังกล่าวจะเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด

3) จะมี QR Code แบบประเมินสำหรับรับเกียรติบัตร เผยแพร่ระหว่างการถ่ายทอดสด (Facebook Live : Sym16) ในแต่ละห้องย่อย

ผู้รับชมการถ่ายทอดสด สามารถสแกน QR Code เพื่อเข้าแบบประเมินตามวันและเวลา ดังนี้

กำหนดเวลาเปิดและปิดของแบบประเมิน สำหรับรับเกียรติบัตร

วันที่ 26 สิงหาคม 2564
เวลา 14.00 – 18.30 น.

วันที่ 27 สิงหาคม 2564
เวลา 10.00 – 17.30 น.

4) ***โปรดตรวจสอบ Email คำนำหน้า ชื่อ-สกุล #ทุกตัวอักษร ***
เนื่องจากข้อความที่ท่านพิมพ์ใน Google Form จะเติมลงในเกียรติบัตรออนไลน์ เป็นระบบอัตโนมัติไม่สามารถแก้ไขได้

5) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา *** ขอสงวนสิทธิ์ใบเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่ทำแบบประเมินครบถ้วนสมบูรณ์เท่านั้น ***

โดยส่งเกียรติบัตรไปถึงอีเมลของท่าน ภายในวันที่ 12 กันยายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
0 2668 7123 ต่อ สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

มาร่วมแสดงความคิดเห็นและรับชมผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยไปด้วยกันนะคะ

สภาการศึกษา การประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 • รับเกียรติบัตรฟรี หลังเข้าร่วม
สภาการศึกษา การประชุมการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 16 • รับเกียรติบัตรฟรี หลังเข้าร่วม

เข้าทำแบบประเมินรับเกียรติบัตร คลิกที่นี่

https://www.google.com/sorry/index?continue=https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfC2IBG6nqLcISt60dO7v5sooFZljpgrDef_wxwQbNfMbGESg/viewform&q=EgS26F7fGM-gnYkGIhBaCURGhgOGCSGKrc0Kb23VMgFy

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก สภาการศึกษา