“สมพงษ์”ร่วมวงอัดศธ.หลงทางให้ใครก็ได้มาเป็นครู

463

“สมพงษ์”อัดซ้ำ ศธ.อย่าหลงทางเอาใครก็ได้มาเป็นครู
ชี้อยากได้ครูสอนสะเต็มศึกษาใช้วิธีเตรียมครู-ปรับหลักสูตรแทนน่าจะดีกว่า
ส่วนฝ่ายผลิตครูก็ต้องยอมรับแล้วหันกลับมาทบทวนตัวเองด้วย

    วันนี้(15มี.ค.) ศ.ดร.สมพงษ์ จิตระดับ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.)จะเปิดให้ผู้ที่จบปริญญาตรีวิศวกรรม
ศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สามารถเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตำแหน่งครูผู้ช่วยได้เช่นเดียวกับคนที่จบครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์
เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา
ว่า ตนไม่เห็นด้วย
เพราะนิสิตนักศึกษาที่เรียนในแต่ละคณะจะมีเป้าหมายว่าจะไปทำงานอะไร
และปรัชญาการเรียนการสอนของแต่ละคณะก็แตกต่างกัน เช่น เรียนวิศวะ
เพื่อเป็นนักวิศวกร เรียนวิทยาศาสตร์ เพื่อเป็นนักวิทยาศาสตร์
ขณะที่เรียนคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ก็ เพื่อเป็นครูหรือทำงานสร้างคน
เป็นต้น อีกทั้งการเรียนในแต่ละคณะจะทำให้ผู้เรียนมีความรู้เฉพาะทาง
ถ้าจะเปิดให้เด็กที่ไม่เรียนครูมาสอบบรรจุครูเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคน
นั้นจะสามารถถ่ายทอดความรู้ สอนเป็น เข้าใจกระบวนการเรียนการสอน
การติดตามและประเมินผล

    “ถ้าศธ.ต้องการที่จะผลิตครู เพื่อสอนสะเต็มศึกษาจริง ๆ
ผมคิดว่าน่าจะไปพัฒนาครู หรือ
ปรับหลักสูตรการเรียนสอนของเด็กที่เรียนในสายครูจะดีกว่า ผมมองว่า ตอนนี้
ศธ.กำลังเข้าใจผิดทางการศึกษาและหลงทาง แถมยังเห่อเรื่องสะเต็มศึกษา
ขณะที่คนทำงานก็สนองนโยบายโดยไม่ลืมหูลืมตา
ไม่ดูหลักการการจัดการศึกษา”ศ.ดร.สมพงษ์กล่าวและว่า
อย่างไรก็ตามจากข้อเสนอที่จะเปิดช่องให้คนที่ไม่จบสายครูมาเป็นครู
โดยเฉพาะคนที่จบวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาสอบเป็นครู
ได้ทำให้คนทั่วไป มองคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ในทางลบ
โดยเฉพาะเรื่องของเนื้อหาการเรียนการสอนว่า ยังอ่อนแออยู่
วิชาชีพไม่แข็งแรง ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ได้มาก็ง่าย ดังนั้น
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ก็ต้องกลับมาทบทวนตัวเองด้วยว่า
การเรียนการสอนเป็นอย่างไร ไม่ใช่ออกมาค้านอย่างเดียว“

อ่านต่อที่ : หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ วันอังคารที่ 15 มีนาคม 2559 เวลา 16:47 น.