สมศ. ขอสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 ประเมินผลการปฏิบัติงาน

3669
สมศ ประเมินภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงาน-01
สมศ ประเมินภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงาน-01

สมศ. ขอสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 (ครั้งที่ 1/64) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก สมศ. (QC100) ผ่านระบบ Automated QA 2

สมศ. ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษา ระยะที่ 1 (การประเมินผลจากการวิเคราะห์ SAR) และกำหนดให้มีการติดตามผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก ซึ่งเป็นผู้ทำหน้าที่ในการตรวจสอบและสะท้อนผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพของผู้ประเมินภายนอก สมศ. ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 (ครั้งที่ 1/64) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก สมศ. (QC100) ผ่านระบบ Automated QA 2
ได้ที่ลิงก์ https://aqa2.onesqa.or.th

รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน ระยะที่ 1 (ครั้งที่ 1/64)
สมศ ประเมินภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงาน-02
สมศ ประเมินภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงาน-02
สมศ ประเมินภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงาน-03
สมศ ประเมินภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงาน-03

 

 

สมศ ประเมินภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงาน-04
สมศ ประเมินภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงาน-04
สมศ ประเมินภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงาน-05
สมศ ประเมินภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงาน-05

 

 

สมศ ประเมินภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงาน-06
สมศ ประเมินภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงาน-06
สมศ ประเมินภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงาน-07
สมศ ประเมินภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงาน-07

 

 

สมศ ประเมินภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงาน-08
สมศ ประเมินภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงาน-08
สมศ ประเมินภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงาน-09
สมศ ประเมินภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงาน-09

 

 

สมศ ประเมินภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงาน-10
สมศ ประเมินภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงาน-10
สมศ ประเมินภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงาน-11
สมศ ประเมินภายนอก รายงานผลการปฏิบัติงาน-11
ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของภาพและข้อมูล สมศ. ขอสถานศึกษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก ระยะที่ 1 (ครั้งที่ 1/64) ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประเมินภายนอก สมศ. (QC100) ผ่านระบบ Automated QA 2 จากเพจ สมศ. ค่ะ