สมศ.จี้สพฐ.แก้ปัญหาโรงเรียนเล็ก

407

เผยพบไม่มีผู้บริหารกว่า170แห่งและไม่ผ่านการประเมินมากถึง9พันแห่ง
สมศ.เผยพบโรงเรียนขนาดเล็กไม่มีผู้บริหารกว่า 170 แห่ง หรือบางแห่งมีครู
แต่ไม่มีนักเรียน จี้ สพฐ.เร่งแก้ไข ควบรวม
เพราะยังมีโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศถึง 9 พันแห่งที่ไม่ผ่านการประเมินของ
สมศ.

ที่โรงเรียนวัดงิ้วเฒ่า จ.เชียงใหม่ นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (ผอ.สมศ.)
กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมโรงเรียนว่า โรงเรียนนี้ถือเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก
และเป็นต้นแบบที่สามารถนำผลการประเมินของ
สมศ.ไปพัฒนาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในการประเมินรอบ 2
ผลการประเมินของโรงเรียนอยู่ในระดับพอใช้ แต่เมื่อประเมินรอบ 3
สามารถพัฒนาจนผ่านการประเมินในระดับดี
ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด
ทั้งที่โรงเรียนดังกล่าวมีข้อจำกัดค่อนข้างมาก
ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครูไม่ครบชั้น ขาดแคลนงบประมาณ
และมีตัวป้อนที่แตกต่างจากโรงเรียนทั่วไป
เพราะส่วนใหญ่เป็นเด็กชาติพันธุ์ที่พูดภาษาไทยไม่ได้ เป็นต้น

นายชาญณรงค์กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม
ขณะนี้ยังมีโรงเรียนขนาดเล็กอีกกว่า 9 พันแห่งที่ยังไม่ผ่านการประเมินของ
สมศ. จากโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมด 24,805 โรงเรียน
ซึ่งปัญหาส่วนหนึ่งมาจากการได้รับงบประมาณค่อนข้างน้อย
แม้จะได้รับเงินท็อปอัพจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)
แล้วก็ตาม แต่ก็ยังไม่เพียงพอ
ขณะเดียวกันบางพื้นที่ยังพบปัญหาโรงเรียนไม่มีผู้บริหาร
โดยล่าสุดตนได้ลงพื้นที่ใน จ.สุราษฎร์ธานี
พบว่ามีโรงเรียนที่ยังไม่มีผู้บริหารถึง 170 โรงเรียน

นอกจากนี้ยังพบว่าในบางจังหวัดมีโรงเรียนที่มีครู แต่ไม่มีนักเรียน
ขณะที่บางแห่งมีผู้บริหารมากกว่าหนึ่งคน ซึ่งตรงนี้อยากให้ สพฐ.เร่งแก้ไข
เพราะว่าครูและผู้บริหารมีส่วนสำคัญมากในการที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ที่ผ่านมา
สมศ.พยายามเสนอแนวทางให้มีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็กที่อยู่ในละแวกเดียว
เพื่อให้แชร์ครูและอุปกรณ์การเรียนการสอนร่วมกัน แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจน
ส่วนความคืบหน้าการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4 (ปีงบประมาณ 2559-2563) นั้น
ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำเกณฑ์และตัวบ่งชี้
ซึ่งคงต้องรอความชัดเจนของเกณฑ์การประเมินภายในของสถานศึกษาก่อน
เพื่อให้เกณฑ์การประเมินภายในและภายนอกมีความสออดคล้องกัน
และไม่สร้างภาระให้แก่ครูมากเกินไป.

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์