“สมศ.”ดันแผนประเมินคุณภาพอีกรอบ คาดประเมินภายนอกรอบ 4 ได้จริงในเดือน ก.ค.ปีนี้

517

โอนอ่อนยึดแนวศธ.แต่ยืนยันใช้ระบบออนไลน์”ชาญณรงค์”ชี้ถ้าผ่านเริ่มก.ค.

“ชาญณรงค์” เตรียมชงแผนปรับปรุงระบบการประเมินใหม่อีกรอบ ให้
“ประจิน จั่นตอง” พิจารณา เผยยึดแนวของ ศธ.
แต่ยังยืนยันต้องเป็นระบบออนไลน์
คาดถ้าได้รับไฟเขียวเริ่มนำมาใช้ประเมินภายนอกรอบ 4 ได้จริงในเดือน
ก.ค.ปีนี้

นายชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์
ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (ผอ.สมศ.)
องค์การมหาชน กล่าวว่า ในวันที่ 18 มกราคม 2559 นี้
ตนพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) ซึ่งประกอบด้วย นายสมเกียรติ ชอบผล
ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายธีรวุฒิ
บุณยโสภณ ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา
และนายประเสริฐ ชิตพงศ์
ประธานกรรมการพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการศึกษาด้านระดับอุดมศึกษา
จะเข้าพบ พ.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี
เพื่อเสนอรายละเอียดโรดแมปการดำเนินงานการปรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 4
ซึ่งผ่านการพิจารณาจากบอร์ด สมศ.แล้ว

นายชาญณรงค์กล่าวต่อว่า ทั้งนี้
โรดแมปดังกล่าวได้พัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางกรอบการทำงานปรับรูปแบบการ
ประเมินภายในของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยระยะแรก
จะปรับตัวบ่งชี้หรือรื้อระบบประกันคุณภาพให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคมนี้
ระยะที่ 2 จะเป็นการทำงานร่วมระหว่าง สมศ.และ
ศธ.หารือเพื่อกำหนดตัวบ่งชี้และวิธีการประเมินให้ไปในทิศทางเดียวกัน
เชื่อมต่อการประเมินภายในและภายนอก คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3
เดือนจึงจะแล้วเสร็จ ระยะที่ 3 เริ่มทดสอบประเมินนำร่องและปรับปรุง
และระยะสุดท้ายจะประกาศนำไปใช้ประเมินสถานศึกษาทั้งระบบต่อไป

ผอ.สมศ.กล่าวต่ออีกว่า สำหรับตัวบ่งชี้ต่างๆ
ที่ใช้ในการประเมินภายนอกครั้งนี้ได้มีการปรับให้สอดคล้องกับกฎกระทรวง 4
มาตรฐาน ได้แก่ 1.มาตรฐานว่าด้วยผลการจัดการการศึกษา
2.มาตรฐานว่าด้วยผลการบริหารจัดการ
3.มาตรฐานว่าด้วยผลการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และ
4.มาตรฐานว่าด้วยการประกันคุณภาพภายใน

“การประเมินรอบ 4 จะยังคงเดินหน้าใช้ระบบออนไลน์
เพื่อให้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยลดเวลาที่ใช้ประเมิน
รวมถึงทำให้การประเมินมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยจะค่อยๆ พัฒนาเป็นระยะ
ซึ่งถ้าเป็นไปตามแผน
คาดว่าจะสามารถนำมาประกาศใช้และประเมินได้ในเดือนกรกฎาคม 2559 นี้
ส่วนตัวบ่งชี้ต้องลดลงแน่นอน” ผอ.สมศ.กล่าว. 

 

ที่มา ไทยโพสต์ วันที่ 18 มกราคม 2559
http://www.thaipost.net/?q=สมศดันแผนประเมินคุณภาพอีกรอบ