สมศ. ยังไม่สรุปประเมินภายนอกรอบสี่ทุกแห่งหรือสุ่ม

469

วันนี้(25 พ.ค.)ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี
กล่าวถึงการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (ปีงบประมาณ 2558-2563)
ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ว่า
ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินรอบสี่
ของทุกระดับการศึกษา ซึ่งจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน
เพื่อให้ตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จริง
ที่สำคัญต้องเป็นที่ยอมรับของสังคม สามารถตอบเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆ ได้
ส่วนจะประเมินสถานศึกษาทุกแห่ง หรือสุ่มประเมินบางแห่งนั้น
ยังไม่ได้ตัดสินใจ เพราะยังมีเวลาพอที่จะพิจารณาให้ดีก่อน
เพื่อให้เกิดผลดีที่สุด

ด้าน ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผอ.สมศ. กล่าวว่า ในวันที่ 25 พ.ค.นี้
สมศ.จะเข้าพบ ศ.ดร.ยงยุทธ เพื่อหารือเกี่ยวกับการประเมินรอบสี่
และรับฟังนโยบาย
ทั้งนี้ตนเห็นว่าการประเมินรอบสี่ควรเดินหน้าตามกฎหมายที่กำหนดว่า
สถานศึกษาต้องเข้ารับการประเมินภายนอกอย่างน้อย 1 ครั้งใน 5 ปี
แต่หากมีการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายนอก
ก็คงต้องปฏิบัติตามกฎหมายใหม่. “