สมศ. เปิด 8 ด้านการประเมินของประเทศ เทียบเท่าองค์กรการศึกษาชั้นนำของโลก

3595

สมศ. เปิด 8 ด้านการประเมินของประเทศ เทียบเท่าองค์กรการศึกษาชั้นนำของโลก

advertisement

INQAAHE เป็นเครือข่ายหน่วยงานประกันคุณภาพนานาชาติที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานรับรองมาตรฐานแห่งชาติและนักวิชาการเพื่อควบคุมคุณภาพการศึกษาในกว่า 140 ประเทศ เป็นเครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษาของโลก จากการศึกษาบริบทการประกันคุณภาพของเครือข่าย INQAAHE พบว่าการประกันคุณภาพของการศึกษาของโลกมีมุมมองในการกำหนดทิศทางและแนวโน้มสำคัญในการผลักดันงานประกันคุณภาพการศึกษาของโลก มีหมดหมด 8 ด้าน ได้แก่

1. การควบคุมคุณภาพภายใต้ความเป็นสากล จากการศึกษาข้ามพรมแดน (Cross-Border Education) การเคลื่อนย้ายผู้เรียน (Transnational Mobility)

2. การสร้างกรอบคุณวุฒิการศึกษาระดับโลก เพื่อเป็นกลไกการประเมินที่พยายามสร้างความเชื่อมโยงผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้ที่สำเร็จการศึกษากับสมรรถณะในการปฏิบัติงานตามความต้องการของภาคการผลิตและบริการ

3. การเปลี่ยนแปลงบทบาทของหน่วยงาน QA ให้มีมาตรฐานสากล เพื่อรองรับอนาคตที่จะมีหน่วยงานอื่นๆ เป็นหน่วยที่กำหนดที่รับรองด้านการประกันคุณภาพ

4. การเปรียบเทียบเชิงผลลัพธ์ ตามมาตรฐานของหน่วยงานประกันคุณภาพที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

5. ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานประกันคุณภาพเพื่อยกระดับความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากหน่วยงานหรือเครือข่ายในระดับสากล

advertisement

6. การรับรองมาตรฐาน (Accreditation) ในระดับสากล

7. ระดับการศึกษาทางไกล ที่สร้างความน่าสนใจและท้าทาย

8. การประกันคุณภาพภายนอก (EQA) ภายใต้ยุค Industrial Revolution 4.0

advertisement

เนื้อหาจากจุลสาร สมศ. ฉบับเดือนมกราคม-มีนาคม 2563
สามารถอ่านเนื้อหาฉบับเต็มได้ที่
http://aqa.onesqa.or.th/journal/263/index.html
.
สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรม ของ สมศ.
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ได้ทาง .
.
Facebook: www.facebook.com/onesqa
Line: https://lin.ee/nUFV6kS
Website: www.onesqa.or.th
YouTube: www.youtube.com/user/onesqaIT
.
#สมศ #ONEAQA #8แนวประเมินของประเทศ
#เทียบเท่าองค์กรการศึกษาชั้นนำของโลก

ขอบคุณที่มาจาก : สมศ.