สมศ.แย้มประเมินสถานศึกษา ระยะแรก !!! อยู่ในระดับดี

1391
สมศ.แย้มประเมินสถานศึกษาระยะแรก !!! อยู่ในระดับดี
สมศ.แย้มประเมินสถานศึกษาระยะแรก !!! อยู่ในระดับดี

สมศ.แย้มประเมินสถานศึกษาระยะแรก !!! อยู่ในระดับดี

นางสาวนันทา หงวนตัด รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) กล่าวว่า ตามที่ สมศ.ได้ดำเนินการประเมินคุณภาพภายนอกประจำปีงบประมาณ 2564 ในรูปแบบการประเมินผลจากการวิเคราะห์ SAR โดยระยะแรก มีสถานศึกษาเข้าร่วม จำนวน 3,823 แห่ง ภาพรวมอยู่ในระดับดี และในช่วงกลางเดือนเม.ย.นี้ สมศ.จะประเมินสถานศึกษาอีกประมาณ 8,000 แห่ง

ซึ่งสถานศึกษาเหล่านี้ได้รายงาน SAR เข้ามาในระบบของ สมศ.แล้ว ทั้งนี้ สมศ.ต้องเป้าที่จะประเมินในระยะแรก จำนวน 17,000 แห่ง ส่วนการประเมินในระยะที่ 2 ขณะนี้มีสถานศึกษาตอบรับที่จะเข้ารับการประเมินช่วงหลังเดือนพ.ค.นี้แล้ว ประมาณร้อยละ 20 ซึ่งสถานศึกษาบางแห่งก็ไม่ประสงค์ที่จะประเมินระยะที่ 2 เนื่องจากกังวลปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด-19

“อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีสถานศึกษาหลายแห่งส่งคลิปวีดีโอการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียนเข้ามาให้ สมศ.พิจารณาควบคู่ ซึ่งต้องยอมรับว่าการประเมินออนไลน์ในระยะแรก สถานศึกษาหลายแห่งมีความกังวลว่าจะไม่สามารถปฏิบัติได้

แต่เมื่อได้ลงมือปฏิบัติก็พบว่า ระบบการประเมินสามารถทำได้อย่างสะดวก และง่ายต่อการจัดทำรายงานเข้ามาให้ สมศ. อีกทั้งผู้ประเมินของ สมศ.ก็เข้าถึงง่ายกว่าที่ผ่านมา”รักษาการผอ.สมศ. กล่าวและว่า สำหรับความคืบหน้าการสรรหาคณะกรรมการ สมศ.นั้น ทาง สมศ.ได้มีการเสนอให้นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พิจารณาแล้ว

#At_HeaR #ข่าวจริงเข้าหู #สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา #ประเมินคุณภาพภายนอก #ประเมินออนไลน์ #กระทรวงศึกษาธิการ

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณข้อมูลจาก At_HeaR