คุณครูอ่านที่นี่ รายละเอียดการสมัครสมาชิก ชพค. พร้อมเอกสารการสมัคร

2254

สวัสดีค่ะคุณครูทุกท่านวันนี้ ครูอัพเดทดอทคอม มีรายละเอียดการสมัครสมาชิกชพค. มาฝากคุณครูทุกท่านค่ะ ซึ่งอาจจะมีคุณครูที่ยังไม่ได้ทำการสมัครสมัครสมาชิกชพค. อยู่ใช่ไหมคะ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียด
การสมัครสมาชิก การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา ชพค. ไปพร้อมกันเลยค่ะ

สมัครสมาชิก ชพค.
สมัครสมาชิก ชพค.

รายละเอียดสำหรับผู้มีสิทธิ์สมัครสมาชิกชพค. เป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ดังนี้

1.1 กระทรวงศึกษาธิการ
1.2 องค์การมหาชนหรือองค์กรในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ
1.3 องค์กรปกครองท้องถิ่นกทมเทศบาลเมืองพัทยา
1.4 กระทรวงอื่นที่โอนจากกระทรวงศึกษาธิการตามพ.ร.บปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมพ.ศ. 2545
1.5 สหกรณ์ออมทรัพย์ครู

หลังจากทราบ รายละเอียด ผู้มีสิทธิ์สมัครสมาชิกชพค.แล้ว ไปดูคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเป็นสมาชิกกันเลยค่ะ โดยผู้สมัครจะต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัคร และต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1.ครู
2.คณาจารย์
3.ผู้บริหารสถานศึกษา
4.ผู้บริหารการศึกษา
5.บุคลากรทางการศึกษาอื่น
6.ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา
7.เป็นสมาชิกคุรุสภา

หากตรวจสอบคุณสมบัติกันแล้ว มาดูรายละเอียดของค่าสมัครกันเลยค่ะ เงินค่าสมัครกรณีปกติ 50 บาท
อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 1,000 บาทรวมเป็นเงิน 1,050 บาท โดยในส่วนของ
การสมัครนั้นคุณครูสามารถดำเนินการสมัครได้ที่ สำนักงานสกสค.ตามจังหวัดที่คุณครูปฏิบัติงานอยู่ได้ทั่วประเทศเลยค่ะ

สำหรับเอกสารการสมัครสมัครสมาชิกชพค. ประกอบไปด้วยเอกสาร ดังนี้ค่ะ
1.ใบสมัครสมาชิกชพค สามารถ Download ได้จาก Link ด้านล่างเลยค่ะ
2. บัตรประชาชนฉบับจริง
3.สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมฉบับจริง
4.สำเนาใบสำคัญการสมรสพร้อมฉบับจริง
5.สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุลพร้อมฉบับจริง
6.สำเนาคำร้องขอใช้คำนำหน้าหรือใช้ชื่อสกุลเดิม
7.ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยแพทย์ซึ่งขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่เกิน 1 เดือน 8.สำเนาสมุดประจำตัวครูและใบอนุญาตให้บรรจุครูสำหรับครูสถานศึกษาเอกชน
9.สำเนาประวัติรับราชการกพ.
7 หรือสัญญาจ้างไม่น้อยกว่า 1 ปีกรณีลูกจ้างชั่วคราว

โดยใช้เอกสารประกอบการสมัครอย่างละ 1 ชุดยื่นสมัครด้วยตนเองเท่านั้นนะคะ

ครูอัพเดทดอทคอม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าบทความรายละเอียดการสมัครสมาชิกชพค.ที่ได้จัดทำขึ้นในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณครูที่มีความประสงค์จะสมัครสมาชิกชพค.นะคะ

ครูอัพเดตดอทคอม ต้องขอขอบคุณ ข้อมูลการสมัครสมาชิกชพคจากสำนักงานคณะกรรมการสกสค
สำนักอำนวยการ กลุ่มประชาสัมพันธ์เป็นอย่างสูงค่ะ

ใบสมัคร ชพค.กรณีปกติ

 

เขียนบทความโดย : ครูก้าว เพจThink Creative  : เว็บKRUKAODOTCOM
แบ่งปันสื่อเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อครูไทย