สมัครทหารออนไลน์ 2565 การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 ทาง เว็ป https://rcm66.rta.mi.th/rcm66/66/confirm.php

310

สมัครทหารออนไลน์ 2565 การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 ทาง เว็ป https://rcm66.rta.mi.th/rcm66/66/confirm.php

สมัครทหารออนไลน์ 2565 การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 ทาง เว็ป https://rcm66.rta.mi.th/rcm66/66/confirm.php

สมัครทหารออนไลน์ การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 ทาง เว็ป https://rcm66.rta.mi.th/rcm66/66/confirm.php
สมัครทหาร ออนไลน์ 2565 การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 ทาง เว็ป https://rcm66.rta.mi.th/rcm66/66/confirm.php

สมัครทหารออนไลน์ การรับสมัครทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการโดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 ทาง เว็ป https://rcm66.rta.mi.th/rcm66/66/confirm.php

ลิงก์รับสมัครทหาร2565 ออนไลน์ คลิกที่นี่

คำแนะนำการสมัครทหาร ออนไลน์ 
คุณสมบัติการสมัครทหาร ได้/ไม่ได้
สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ของ ทหาร
ข้อมูลหน่วยทหารที่เปิดรับสมัครทหาร ออนไลน์ 
ค้นหาข้อมูลการสมัครทหารออนไลน์ 
ค้นหาข้อมูลผลการคัดเลือก
ค้นหาหน่วยคัดเลือก

คำแนะนำในการรับสมัครทหารกองเกิน ออนไลน์ 2566

  • ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงครั้งเดียว
  • ชื่อ และนามสกุล ที่ท่านกรอกลงใน “ใบสมัครออนไลน์” จะต้องเป็นชื่อและนามสกุลที่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชน
  • กรุณาตรวจสอบเลขประจำตัวประชาชนของท่านให้ถูกต้อง เนื่องจากเลขประจำตัวประชาชนของท่านจะใช้เป็นเลขที่อ้างอิงในการตรวจสอบ
  • การกรอกข้อมูลในใบสมัคร จะต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นจริงทุกประการ ดังนั้นกรุณาตรวจทานข้อมูลให้ละเอียดก่อนคลิกปุ่ม [ส่ง ใบสมัคร] เพราะเมื่อท่านส่งใบสมัครไปแล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีก
  • อายุ 18-20 ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ.2566 (พ.ศ. 2546 – 2548)
  • อายุ 22-29 ปีบริบูรณ์ในปี พ.ศ.2566 (พ.ศ. 2537 – 2544) ที่ผ่านการตรวจเลือกฯ แต่ไม่ถูกเข้ากองประจำการ
  • ผู้ที่ไม่สามารถสมัครได้ : ผู้ที่จบ รด.ปี 3 หรืออยู่ในระหว่างการนำตัวขึ้นทะเบียนกองประจำการ หรือผู้ที่ปลดออกจากกองประจำการ

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ขอบคุณเนื้อหาจาก กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สอบท้องถิ่น 65 สมัครสอบท้องถิ่น เปิดสอบท้องถิ่น 2565 แทนตำแหน่งที่เรียกบรรจุหมดบัญชี และตำแหน่งที่ว่าง รวม 26 ตำแหน่ง 1,808 อัตรา มีตําแหน่งที่คาดว่าจะเปิดรับสมัคร มีอะไรบ้าง คลิกที่นี่