วันอาทิตย์, มีนาคม 3, 2024
Google search engine
หน้าแรกข่าวการศึกษาสมัครรอง ผอ.เขต 2566 สพฐ.เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

สมัครรอง ผอ.เขต 2566 สพฐ.เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

Advertisement

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 รับสมัครทางเว็ปไซต์ https://obec.thaijobjob.com/202301/index.php# ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 มกราคม 2566

สมัครรอง ผอ.เขต 2566 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการสรรหา ผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566 สมัคร รอง ผอ.เขต 2566 ได้ตั้งแต่วันที่ 9 – 15 มกราคม 2566

โดยผู้ที่จะสมัครต้องมีคุณสมับติดังนี้ครับ

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

1. ปัจจุบันต้องเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน และต้องไม่เป็นผู้ดํารงตําแหน่งเดียวกันกับตําแหน่งที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก

2. มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547

3. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามมาตรฐานตําแหน่งที่ ก.ค.ศ. กําหนด คือ ดํารงตําแหน่ง หรือ เคยดํารงตําแหน่ง อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้ (1) ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีวิทยฐานะไม่ต่ํากว่าผู้อํานวยการชํานาญการพิเศษ(2) ตําแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะไม่ต่ํากว่าศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ และ มีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ํากว่าหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย หรือผู้อํานวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (3) ตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (4) ที่มีระดับตําแหน่ง ไม่ต่ํากว่าชํานาญการพิเศษ และมีประสบการณ์การบริหารไม่ต่ํากว่าหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าหน่วย หรือ ผู้อํานวยการกลุ่ม มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี (4) ตําแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า

อนึ่ง ผู้ดํารงตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานและเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาอยู่ก่อนวันที่มาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสํานักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๔/ว ๓ ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 ใช้บังคับ ให้มีคุณสมบัติ ตามมาตรฐานตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเดิม และให้มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งอยู่ในตําแหน่ง ที่กําหนดให้มีตําแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานและเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาในมาตรฐาน ตําแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะเดิม เป็นการเฉพาะราย

4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ประกาศรับสมัคร รอง ผอ.เขต คลิกที่นี่ เพื่ออ่าน

Advertisement

ลิงก์รับสมัครรอง ผอ.เขต 2566 คลิกที่นี่

ตรวจสอบสถานะการสมัคร คลิกที่นี่

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอง ผอ.เขต 2566

ลิงก์ประกาศ ผลสอบ รอง ผอ.เขต ภาค ข และ ภาค ค ประจำปี 2566 ภายใน 27 มีนาคม 2566 นี้ คลิกที่นี่ 

สมัครรอง ผอ.เขต 2566 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

สมัครรอง ผอ.เขต 2566 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2566

ประกาศรับสมัคร รอง ผอ.เขต คลิกที่นี่ เพื่ออ่าน

ลิงก์รับสมัครรอง ผอ.เขต 2566 คลิกที่นี่

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เรื่องราวที่น่าสนใจเพิ่มเติม สมัครสอบ ก.พ. 2566 ภาค ก สำนักงาน ก.พ. รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ประจำปี 2566

ผลสอบรอง ผอ.เขต 2566 ภาค ก ประกาศผลสอบ ภาค ก รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ปี 2566 

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments