วันอาทิตย์, กันยายน 24, 2023
Google search engine
หน้าแรกข้อสอบอื่นๆสมัครสอบ TEC-W เทียบผล CEFR สทศ.เปิดให้สมัครสอบ TEC-W ทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน

สมัครสอบ TEC-W เทียบผล CEFR สทศ.เปิดให้สมัครสอบ TEC-W ทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน

Advertisement

สมัครสอบ TEC-W เทียบผล CEFR สทศ.เปิดให้สมัครสอบ TEC-W ทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน

สทศ.เปิดให้สมัครสอบ TEC-W ทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน เทียบผล CEFR ลงทะเบียนรับสมัครสอบตามขั้นตอนในระบบ 1 พฤศจิกายน 2565 – 29 พฤศจิกายน 2565

สมัครทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงานTEC-W คลิกที่นี่

กำหนดการ

ลงทะเบียนรับสมัครสอบตามขั้นตอนในระบบ

1 พฤศจิกายน 2565 – 29 พฤศจิกายน 2565

ชำระเงิน (เคาน์เตอร์ของธนาคารกรุงไทย)

1 พฤศจิกายน 2565 – 30 พฤศจิกายน 2565

ประกาศเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบ

15 ธันวาคม 2565

การทดสอบ TEC-W ด้วยระบบดิจิทัล

วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2565
รอบบ่าย 14.00 – 15.30 น.

ประกาศผลสอบ

11 มกราคม 2566

Advertisement

สมัครสอบ TEC-W เทียบผล CEFR สทศ.เปิดให้สมัครสอบ TEC-W ทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน

TEC-W (Test of English Communication in the Workplace) เป็นแบบทดสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน ครอบคลุมทักษะ 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด* การอ่าน และการเขียน* ของผู้ที่กำลังจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ตามเกณฑ์ The Common European Framework of Reference for Languages หรือ CEFR ซึ่งใช้ในการวัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล ที่แบ่งเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่ A1 สำหรับผู้เริ่มต้น ไปจนถึง C2 สำหรับระดับเชี่ยวชาญ ซึ่งการทดสอบ TEC-W ปัจจุบันวัดในระดับ B1 และ B2

ความน่าเชื่อถือของ TEC-W
สทศ. พัฒนาแบบทดสอบต้นแบบและนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 800 คน ผลการวิเคราะห์คุณภาพแบบทดสอบ พบว่าแบบทดสอบมีคุณภาพดีมาก และเมื่อนำกลุ่มตัวอย่างบางส่วนที่ทดลองใช้เครื่องมือวัด TEC-W ไปทำการทดสอบภาษาอังกฤษมาตรฐานนานาชาติ พบว่า มีความสัมพันธ์กันอยู่ในระดับที่สูงมาก (0.938)

TEC-W สำหรับใคร
บุคคลทั่วไป ที่ต้องการทราบความสามารถทางภาษาอังกฤษของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้ทางภาษาอังกฤษต่อไป รวมไปถึงบุคคลที่มีความประสงค์จะเข้าสู่ตลาดแรงงานโดยใช้คะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นองค์ประกอบในการแสดงความสามารถของตนต่อสถานประกอบการ

รายละเอียดเพิ่มคลิกที่นี่

Advertisement

ขอบคุณเนื้อหาจาก สทศ.

เรื่องราวที่น่าสนใจ สอบท้องถิ่น 65 สมัครสอบท้องถิ่น เปิดสอบท้องถิ่น 2565 แทนตำแหน่งที่เรียกบรรจุหมดบัญชี และตำแหน่งที่ว่าง รวม 26 ตำแหน่ง 1,808 อัตรา มีตําแหน่งที่คาดว่าจะเปิดรับสมัคร มีอะไรบ้าง คลิกที่นี่

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments

X