สมัครแอดมิชชั่นคึกคัก3วันแรกกว่า 4.5 หมื่นคน

609

 สอท.เปิดยอดสมัครแอดมิชชั่น 3 วันแรก แห่สมัครกว่า 45,000 ราย เตือนต้องจ่ายเงินค่าสมัครจึงจะสมบูรณ์ ขณะที่เคลียริ่งเฮาส์มีนักเรียนยืนยันสิทธิ์ 31,062 คน “ประสาท” ปลื้มเด็กรับตรงสละสิทธิ์มากขึ้น หันมาซบอกแอดมิชชั่น

วันนี้ (12 พ.ค.) ศ.ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) และนายกสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า ตามที่ สอท. เปิดให้นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ประจำปีการศึกษา 2558 ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือกนั้น ปรากฏว่า มีนักเรียนยืนยันสิทธิ์ 31,062 คน จากผู้ผ่านการคัดเลือกทั้งหมด 40,701 คน มีผู้สละสิทธิ์ 9,639 คน ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาพบว่าปีนี้มีการสละสิทธิ์สูงกว่า จึงเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่เด็กเลือกแอดมิชชั่นมากขึ้น อย่างไรก็ตามขณะนี้ สอท. ได้แจ้งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไปยังมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมคัดเลือกนักเรียนในระบบเคลียร์ริ่งเฮาส์ทั้ง 18 แห่ง และตัดสิทธิ์การสมัครในระบบแอดมิชชั่นแล้ว ดังนั้น เด็กกลุ่มนี้จะไม่สามารถมาสมัครแอดมิชชั่นได้ ด้านนางศศิธร อหิงสโก ผู้จัดการ สอท. กล่าวถึงยอดผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิต นักศึกษา หรือแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่ง สอท. เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10-17 พฤษภาคม 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th และ www.aupt.or.th ว่า ขณะนี้มีนักเรียนเข้ามาสมัครแอดมิชชั่นอย่างต่อเนื่อง โดยข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 12 พฤษภาคม มีผู้สมัคร 45,433 คน ชำระเงินค่าสมัครแล้ว 3,955 คน ซึ่งตั้งแต่เปิดรับสมัครยังไม่เกิดปัญหาระบบล่ม อย่างไรก็ตามฝากเตือนไปยังผู้ที่จะสมัครแอดมิชชั่นทุกคนว่า ให้รีบสมัครตั้งแต่เนิ่นๆ อย่ารอจนวันสุดท้ายของการรับสมัคร อีกทั้งควรศึกษาข้อมูลรายละเอียดคุณสมบัติของผู้สมัครในแต่ละคณะ/สาขาวิชาให้ดี และกรอกข้อมูลด้วยความรอบคอบ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด ที่สำคัญเมื่อสมัครแล้วต้องชำระเงินค่าสมัครด้วย เพราะการสมัครจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อชำระเงินแล้วเท่านั้น.“