วันพุธ, พฤศจิกายน 29, 2023
Google search engine
หน้าแรกการเงินสกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป สมัครได้ตั้งแต่ 5 มกราคม...

สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป สมัครได้ตั้งแต่ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566

Advertisement

 

สมัคร ชพค. ชพส. กรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566

สวัสดีค่ะทาง สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566 โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้
ช.พ.ค. ค่าสมัคร 100 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 2,000 บาท
ช.พ.ส. ค่าสมัคร 100 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 1,000 บาท

เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของสํานักงานคณะกรรมการ สกสค. และเพื่อให้ครูและบุคลากร ทางการศึกษาที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป และผู้ที่เคยลาออกจากการเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ยกเว้นสมาชิก ช.พ.ค. ที่ถูกถอนชื่อ สมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค. เพื่อทําการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพและสงเคราะห์ ครอบครัวของสมาชิก ช.พ.ค. กรณีสมาชิก ช.พ.ค. คนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย

อาศัยอํานาจตามความในข้อ 11 วรรคสาม วรรคสี่ และข้อ 24 (1) ของระเบียบสํานักงาน คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาว่าด้วย การฌาปนกิจสงเคราะห์ ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกอบกับ มติคณะกรรมการ ช.พ.ค. ในการประชุมครั้งที่ 12/2565 วันที่ 19 ธันวาคม 2565 จึงออกประกาศ ดังนี้

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ ได้ที่นี่

Advertisement

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ค. รับสมัครกรณีพิเศษ คลิกที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ส. รับสมัครกรณีพิเศษ คลิกที่นี่

สมัคร ชพค. ชพส. กรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566

สมัคร ชพค. ชพส. กรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566

ขอบคุณเนื้อหาจาก สกสค.

Advertisement

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ชพค.เดือนล่าสุด2566 ข้อมูลการจ่ายเงิน ชพค.-ชพส. ปี 2566

พบเห็นไฟล์หรือเนื้อหาที่ไม่สามารถดาวน์โหลดหรือเปิดได้ หรือไม่เหมาะสม กรุณาแจ้งเราได้ที่ :

ส่งข้อความเพื่อแจ้งข้อมูล

RELATED ARTICLES
- Advertisment -
Google search engine

Most Popular

Recent Comments