สมัคร ชพค. ชพส. กรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566

667

สมัคร ชพค. ชพส. กรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566

สมัคร ชพค. ชพส. กรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ ตั้งแต่ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566 สมัครได้ที่นี่ค่ะ

advertisement

สมัคร ชพค. ชพส. กรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566
สมัครชพค. ชพส.กรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566

สวัสดีค่ะทาง สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566 โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้
ช.พ.ค. ค่าสมัคร 100 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 2,000 บาท
ช.พ.ส. ค่าสมัคร 100 บาท เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 1,000 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. กรณีพิเศษ ได้ที่นี่

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ค. รับสมัครกรณีพิเศษ คลิกที่นี่

advertisement

รายละเอียดเพิ่มเติม ประกาศคณะกรรมการ ช.พ.ส. รับสมัครกรณีพิเศษ คลิกที่นี่

advertisement

สมัคร ชพค. ชพส. กรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566
สมัครชพค.ชพส. กรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566
สมัคร ชพค. ชพส. กรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566
สมัครชพค. ชพส. กรณีพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป สกสค. เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. เป็นกรณีพิเศษ 5 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 4 เมษายน 2566

ขอบคุณเนื้อหาจาก สกสค.

เรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ชพค.เดือนล่าสุด2566 ข้อมูลการจ่ายเงิน ชพค.-ชพส. ปี 2566