สมาชิก กบข. 6 เรื่อง ที่ สำหรับสมาชิก กบข. บรรจุใหม่ ควรรู้

1751

สมาชิก กบข.  6 เรื่อง ที่ สำหรับสมาชิก กบข. บรรจุใหม่ ควรรู้ 

สมาชิก กบข.  6 เรื่อง ที่ สำหรับสมาชิก กบข. บรรจุใหม่ ควรรู้
สมาชิก กบข. 6 เรื่อง ที่ สำหรับสมาชิก กบข. บรรจุใหม่ ควรรู้

สมาชิก กบข.  6 เรื่อง ที่ สำหรับสมาชิก กบข. บรรจุใหม่ ควรรู้ 

1. เมื่อเข้ารับราชการ แนะนำให้สมาชิกดาวน์โหลดและลงทะเบียนแอป กบข. ไว้ เพื่อเป็นช่องการรับข่าวสารต่าง ๆ และสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก กบข.เท่านั้น รวมทั้งยังสามารถใช้แอปในตรวจสอบยอดเงินในบัญชีหรือรับแจ้งเตือนทันทีเมื่อหน่วยงานนำส่งเงินของท่านเข้า กบข. ทุกเดือน ดาวน์โหลดแอป กบข. คลิก https://bit.ly/2WsOKgQ

2. ทุก ๆ เดือนหน่วยงานต้นสังกัดของสมาชิกจะหักเงินสะสมจากเงินเดือนของสมาชิก 3% พร้อมเบิกเงินสมทบ 3% และเงินชดเชย 2% จากภาครัฐ นำส่ง กบข.ณ วันที่สมาชิกได้รับเงินเดือน

3. สมาชิกสามารถแสดงความประสงค์นำส่งเงินออมเพิ่มได้ (เกินจากเงินสะสม 3% จากข้อ 2) ได้ โดยสามารถแจ้งให้หน่วยงานหักเงินได้สูงสุด 12% ของเงินเดือนโดยแจ้งผ่าน แบบแจ้งความประสงค์ในการส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม ยื่นตรงต่อหน่วยงานต้นสังกัด หรือแจ้งผ่านแอป กบข. ก็ได้เช่นกัน

4. สมาชิกสามารถเลือกแผนการลงทุนที่เหมาะสมกับระดับการยอมรับความเสี่ยงและเป้าหมายการลงทุนของตนเอง เพื่อให้ กบข.นำเงินในบัญชีส่วนของเงินสะสม 3% เงินออมเพิ่ม 1-12% และเงินสมทบ 3% ไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่เลือกได้ โดยสามารถประเมินระดับการยอมรับความเสี่ยงและเลือกแผนการลงทุนได้ที่แอป กบข. ( กรณีสมาชิกไม่ได้เลือกแผนการลงทุน กบข.จะนำเงินไปลงทุนในแผนหลักตามที่กำหนดไว้ใน พรบ. กบข.)

5. กบข.จะนำเงินของสมาชิกที่นำส่งมาทุกเดือนไปลงทุนตามแผนการลงทุนที่สมาชิกเลือก และจะจ่ายคืนสมาชิกทั้งเงินต้น และ ผลประโยชน์จากการลงทุนเมื่อสมาชิกออกจากราชการ หากสมาชิกรับบำนาญ สมาชิกจะได้รับเงินทุกก้อน แต่หากสมาชิกรับบำเหน็จจะได้รับ เฉพาะเงินสะสม เงินออมเพิ่ม และเงินสมทบ เท่านั้น

6. ไม่ว่าสมาชิกจะบรรจุเมื่อไหร่ ยังคงมีสิทธิ์เลือกรับบำนาญจากรัฐได้

สมาชิก กบข.  6 เรื่อง ที่ สำหรับสมาชิก กบข. บรรจุใหม่ ควรรู้
สมาชิก กบข. 6 เรื่อง ที่ สำหรับสมาชิก กบข. บรรจุใหม่ ควรรู้

www.kruupdate.com ขอขอบคุณข้อมูล สมาชิก กบข. 6 เรื่อง ที่ สำหรับสมาชิก กบข. บรรจุใหม่ ควรรู้  จาก กบข.