สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่เกษียณอายุราชการ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

8297
สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ที่เกษียณอายุราชการ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่เกษียณอายุราชการ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่เกษียณอายุราชการ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

สวัสดีครับวันนี้เว็บไซต์ครูอัพเดตดอทคอมมีเรื่องราวดีดีมาฝากทุกท่านเช่นเคยครับ โดยเมื่อเร็วๆนี้ เพจ กิจการ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส. ได้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการของสมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่เกษียณอายุราชการ โดยมีเนื้อหาดังนี้ครับ

สมาชิกที่เกษียณอายุราชการ ต้องดําเนินการอย่างไรบ้าง ???
1.กรณีชําระเงินค่าสงเคราะห์รายศพผ่านหน่วยงาน
หักเก็บเงิน ณ ที่จ่าย 1.1 แจ้งหน่วยจ่ายบํานาญ ให้หักเงินค่าสงเคราะห์รายศพ 1.2 แจ้งการเปลี่ยนแปลง ตามข้อ 1.1 ให้สํานักงาน สกสค.ที่ท่านสังกัด ทราบ

2. กรณีประสงค์เปลี่ยนแปลงช่องทางการชําระเงิน
สงเคราะห์รายศพ สมาชิกสามารถติดต่อแจ้งการเปลี่ยนแปลงช่องทาง ชําระเงิน ได้ ณ สํานักงาน สกสค. ที่ท่านสังกัด

สมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส. ที่เกษียณอายุราชการ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง
สมาชิก ช.พ.ค. – ช.พ.ส. ที่เกษียณอายุราชการ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

ขอบคุณที่มาจาก : เพจ กิจการ ช.พ.ค. และ ช.พ.ส.