สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ส. ความแตกต่างกันอย่างไร รายละเอียดการสมัคร สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ส.

6409
สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ส. ความแตกต่าง สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ส-01
สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ส. ความแตกต่าง สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ส-01เ

สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ส. ความแตกต่างกันอย่างไร รายละเอียดการสมัคร สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ส.

advertisement

ช.พ.ค. หมายความว่า สมาชิกการณาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูและบุคลากรทางการศึกษา
ช.พ.ส. หมายความว่า สมาชิกการณาปนกิจสงเคราะห์ที่เป็นคู่สมรสของครูและบุคลากรทางการศึกษา

สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ส. ความแตกต่าง สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ส-01เ
สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ส. ความแตกต่าง สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ส-02

หากต้องการสมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค. ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร และสมัครได้ที่ใดบ้าง 
ผู้สมัครสมาชิก ช.พ.ค. ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ และดำรงตำแหน่งหรือปฎิบัติหน้าที่ ดังนี้
1.ครู
2.คณาจารย์
3.ผู้บริหารสถานศึกษา
4.ผู้บริหารการศึกษา
5.บุคลากรทางการศึกษาอื่น
6.ผู้ปฎิบัติงานด้านการศึกษา
7.สมาชิกคุรุสภา เป็นสมาชิกคุรุสภาก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2546
โดยหากคุณครูสนใจสมัครสมาชิก ช.พ.ค. สามารถสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดที่ท่านสังกัด สามารถดาวน์โหลดระเบียบและแบบฟอร์มการสมัครได้จาก qr code ในภาพเลยค่ะ

 

 

สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ส. ความแตกต่าง สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ส-01เ
สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ส. ความแตกต่าง สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ส-03

หากต้องการสมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ส. ต้องมีคุณสมบัติอย่างไร และสมัครได้ที่ใดบ้าง 

ผู้สมัครสมาชิก ช.พ.ค. ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ และเป็นคู่สมรสของผู้ดำรงตำแหน่งหรือปฎิบัติหน้าที่ ดังนี้
1.ครู
2.คณาจารย์
3.ผู้บริหารสถานศึกษา
4.ผู้บริหารการศึกษา
5.บุคลากรทางการศึกษาอื่น
6.ผู้ปฎิบัติงานด้านการศึกษา
7.สมาชิกคุรุสภา เป็นสมาชิกคุรุสภาก่อนวันที่ 12 มิถุนายน 2546
โดยหากคุณครูสนใจสมัครสมาชิก ช.พ.ส. สามารถสมัครด้วยตนเอง ณ สำนักงาน สกสค. จังหวัดที่ท่านสังกัด สามารถดาวน์โหลดระเบียบและแบบฟอร์มการสมัครได้จาก qr code ในภาพเลยค่ะ

 

advertisement

 

สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ส. ความแตกต่าง สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ส-01เ
สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ส. ความแตกต่าง สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ส-04

 

หากคุณครูสมัครสมาชิก ช.พ.ค และ สมาชิก ช.พ.ส. มีอัตราการชำระเงินในการสมัครเข้าเป็นสมาชิก ช.พ.ค และสมาชิก ช.พ.ส. เท่าไหร่

การสมัครสมาชิก ช.พ.ค จะเสียค่าสมัคร 50 บาท และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 1,000 บาท
การสมัครสมาชิก ช.พ.ส. จะเสียค่าสมัคร 50 บาท และเงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 600 บาท

advertisement

สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ส. ความแตกต่าง สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ส-01เ
สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ส. ความแตกต่าง สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ส-05

 

ครูอัพเดตดอทคอม ขอขอบคุณที่มาของข้อมูล และภาพ สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ส. ความแตกต่างกันอย่างไร รายละเอียดการสมัคร สมาชิก ช.พ.ค. สมาชิก ช.พ.ส. จาก เพจ สกสค.ค่ะ

สมาชิก ช.พ.ค.,สมาชิก ช.พ.ส., ช.พ.ค., ช.พ.ส.,ผู้สมัครสมาชิก ช.พ.ค. ,ผู้สมัครสมาชิก ช.พ.ส.,สมัคร ช.พ.ส.,สมัคร ช.พ.ค.,สกสค.,สกสค. จังหวัด