สมาพันธ์ครูภาคใต้เข้าพบ รมว.ศธ.ขอให้ดูแลเบี้ยเสี่ยงภัย และทายาทครูผู้เสียชีวิตให้เหมาะสม

1025

สมาพันธ์ครูภาคใต้เข้าพบ รมว.ศธ.ขอให้ดูแลเบี้ยเสี่ยงภัย และทายาทครูผู้เสียชีวิตให้เหมาะสม

22ส.ค.62-นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สมาพันธ์ครูภาคใต้ได้เข้ามาพบตน เพื่อมาให้ข้อมูลกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เกี่ยวกับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ว่า มีการขับเคลื่อนการศึกษาอย่างไรบ้าง รวมถึง เสนอความต้องการให้ ศธ.ได้เติมเต็ม เรื่อง การศึกษาในพื้นที่ภาคใต้ให้แก่ครูและนักเรียน เนื่องจาก ในพื้นที่ดังกล่าวครูและนักเรียนยังมีความเสี่ยงในการใช้ชีวิตพอสมควร ซึ่งตนได้มอบนโยบายไปว่า ศธ. ได้เห็นความสำคัญของครูและนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ในส่วนของเรื่องใดที่สมาพันธ์ร้องขอมา ศธ.ก็พร้อมช่วยดำเนินการให้อย่างเต็มที่ เพื่อทำให้การศึกษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่วนประเด็นในการเพิ่มเบี้ยเสี่ยงภัยให้แก่ครูที่ปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ครูในพื้นที่ดังกล่าวด้วยหรือไม่นั้น เรื่องนี้หน่วยงานฝ่ายมั่นคงในพื้นที่ได้มีการดูแลอยู่แล้ว แต่จะมีบางประเด็นที่อยากให้ศธ.ช่วยผลักดัน คือ ทายาทของผู้เสียชีวิตในระหว่างปฎิบัติหน้าที่ครูจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและร่วมมือให้ปฎิบัติหน้าที่เป็นครู หากคุณสมบัติครบถ้วนผ่านการสอบให้พิจารณาเป็นพิเศษ รับเรื่องไปส่งให้หน่วยงานทีเกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

“สำหรับการยกระดับคุณภาพการศึกษาใน 3 จังหวัดชายแดนใต้นั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน ซึ่งนโยบายของผมไม่เพียงยกระดับในพื้นที่ชายแดนใต้เท่านั้น  แต่ต้องการยกระดับการศึกษา โดยเฉพาะการอ่านออกเขียนได้ของเด็กไทยทุกพื้นที่ รวมถึงการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย และการให้ครูได้รับโอกาสดีๆในการอบรมพัฒนาตัวเองผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อทำให้การศึกษามีความเท่าเทียมกันในทุกพื้นที่”รมว.ศธ.กล่าว

 

ขอบคุณที่มาข่าวจาก  ไทยโพสต์